Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи почетен знак „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ БАН на проф. Райчо Лазаров. Управителният съвет на Академията присъжда отличието на проф. Лазаров заради приноса му в съвременното развитие на научните изследвания в областта на числените методи и алгоритми в БАН.

Проф. Райчо Лазаров е световноизвестен учен в областта на математиката и информатиката, почетен професор е в Texas A&M University. Той публикува високо оценени и цитирани съвместни разработки с учени от Института по математика и информатика и Института по информационни и комуникациони технологии на БАН.