Views Navigation

Event Views Navigation

Today
All Day

Международна работна среща Sphere packings, coverings, and spherical codes

Гранд Хотел София

На 28 май 2023 г. (неделя) в Гранд Хотел София ще бъде открита международната работна среща Sphere packings, coverings, and spherical codes (SPCSC2023). Форумът ще продължи до 31 май 2023 г. и в него ще вземат участие над 30 изтъкнати математици от 12 страни – Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Испания, Русия, САЩ, Украйна, Унгария, Швеция и Япония. Събитието се организира съвместно от Института по математика и информатика на Българската академия на науките и Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ (ПИКОМ), финансирана от Министерството на науката и образованието и със съдействието на Simons Foundation. Конференцията е и част от календара от събития на ФМИ–СУ по повод 135-годишнината на [...]

Школа „Психология и мултидисциплинарно сътрудничество в областта на социалните науки: 50 години психология в БАН“

хибриден формат

XIV Национална школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки „Психология и мултидисциплинарно сътрудничество в областта на социалните науки: 50 години психология в БАН“

Трета конференция на КОСТ акцията EPI-CATCH “Epigenetics in crop improvement: from mechanisms to applications (ECIMA)”

зала "Проф. Марин Дринов"

  Трета конференция на КОСТ акцията EPI-CATCH “Epigenetics in crop improvement: from mechanisms to applications (ECIMA)” www.cost.eu/actions/CA19125   EPI-CATCH е COST акция с основна цел дефиниране, разработване, генериране и споделяне на нови знания и методологии за изследване на епигенетичните механизми, свързани с адаптацията на растенията към стреса на околната среда, предизвикан от климатичните промени. Целта е да се създаде общоевропейска рамка за работа в тази недостатъчно проучена изследователска област на растителната генетика. ПРОГРАМА Линкове за Трета конференция на КОСТ акцията EPI-CATCH: 30 Май - https://www.youtube.com/watch?v=WGl0K2p_9cM 31 Май - https://www.youtube.com/watch?v=mhAce2VsbHM 01 Юни - https://www.youtube.com/watch?v=GdorAGCDG0g

Международна конференция по рационално оползотворяване на природните продукти: от растението до фармацевтичната лавица

гр. Варна

Единствен по рода си научен форум в България, на който се представят най-новите постижения в областите: (етно)ботаника и (етно)фармакология, опазване и устойчиво използване на природните ресурси, билкови лекарствени средства и добавки, химия на природните продукти и медицинска химия, метаболомика, молекулярна биология и генно инженерство (вкл. функционална геномика), фармакокинетика и фармакодинамика, растителна биотехнология, системна биология, токсикология. Допълнителна информация за събитието може да получите на: https://icnpu2023.com/

Go to Top