Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Изложба “Българска археология 2023”

Централна зала на НАИМ, пл. Атанас Буров № 1

Националният археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ при БАН) представя седемнадесетата национална археологическа изложба “Българска археология 2023”. Изложбата показва най-интересните находки и богат илюстративен материал от теренната работа на българските археолози през 2023 година. Организира се по повод професионалния празник на археолога - 14 февруари. Изложбата представя над 400 експоната от 30 обекта, различни като вид и хронология, от Праисторията до Възраждането. Сред тях са продължаващите проучвания на праисторическите селищни могили при Нова Надежда, Провадия, Суворово, Юнаците и Козарева могила, световноизвестният Варненски халколитен некропол, къснобронзовият некропол при Балей, гръцките колонии Аполония Понтика (Созопол) и Емпорион Пистирос, римският град Деултум, античните крепости Боровец, Якоруда и Букелон, средновековните градове Лютица и Мелник. Представени са и обекти от мащабните спасителни археологически разкопки, свързани с [...]

Международна научна конференция „Живо културно наследство: Опазване, практики, информационни технологии”

гр. Мелник

Международна научна конференция - Живо културно наследство: опазване, практики, информационни технологии е част от научните мероприятия на Интердисциплинарната научна мрежа INIS. Форумът е отворен към разработването на актуални проблеми на глобалната тема за опазване, представяне и дигитализация на културното наследство и има интердисциплинарен характер. Тук водеща ще бъде една широкоспектърна интерпретация на понятието за живо културно наследство. От една страна - като феномен на жизнените културни практики и в общ план - като научно систематизирано дигитално съдържание на разнородни материални и нематериални ценности от музеи, архиви, читалища и др. Споделянето на българския и чуждестранния опит в специализираните и интердисциплинарни научни изследвания, обменът на съвременни информационно-технологични решения, ще бъдат полезни в постигането на съдържателно и технологично обновено живо знание за културното наследство. Придружаващи събития: Кръгла маса [...]

Образователната програма на Националния етнографски музей за 2024 г. започва с темата за първомартенската обредност и символиката на мартеницата

Национален етнографски музей

Наближава денят, в който всички ние закичваме мартенички. И идва време за поредните занимания от образователната ни програма, посветени на първомартенската обредност. Ще ви разкажем легенди за Баба Марта и как да я зарадваме, ще научим нови неща за мартениците в различни региони на България, както и в други страни. Заедно с майсторки от Задругата на майсторите на народни и художествени занаяти всички участници в програмата ще могат да изработят сами мартеничка за дар на близки и познати. Заниманията ще се проведат от 24.02.2024 – до 29.02.2024 г. (вкл.) в Музейния образователен кабинет на Националния етнографски музей. Часове на занятията: 10:00 – 11:00 ч. 11:15 – 12:15 ч. 12:30 – 13:30 ч. 13:50 – 14:50 ч. 15:00 – 16:00 ч. 16:15 – 17:15 ч. Програмата [...]

Награда „Изявен млад учен в областта на полимерите за 2024“

Институт по полимери

Конкурсът за наградата „Проф. Ив. Шопов“ на Съюза на химиците в България „Изявен млад учен в областта на полимерите“ е национален и се провежда ежегодно. Наградата се връчва на млад български учен, на възраст до 35 години, за изследвания в областта на полимерната наука, извършени от него (самостоятелно или в съавторство).  

Успешни истории на български учени в Мрежата Пастьор

ул.“Акад.Георги Бончев“ бл. 26

На 7-ми март 2024 г. от 10:00 часа в Института по микробиология „Стефан Ангелов“ - БАН ще се проведе Тържествено събрание по повод Двадесетата годишнина от членството на Института в мрежата Пастьор и 77 години от създаването му. Събитието ще се проведе в конферентна зала на ИМиКБ, ул.“Акад.Георги Бончев“ бл. 26, София. Ще бъдат представени лекции на тема: „Предизвикателствата в Мрежата Пастьор и ползите от научно сътрудничество“ - доц. д-р Виолета Вълчева, ръководител на Лаборатория „Молекулярна биология на микобактерии“, Департамент „Инфекциозна микробиология“; „Дизайн на ваксини и генериране на нови експериментални модели“ – гл. ас. д-р Илиян Манойлов, Лаборатория „Експериментална имунология“, Департамент „Имунология“; „Подкрепа за високи научни постижения и кариерно израстване чрез ACIP колаборации“ - гл. ас. д-р Милена Лесева, Лаборатория „Експериментална имунотерапия“, Департамент имунология. На [...]

Go to Top