Views Navigation

Event Views Navigation

Today
All Day

„Международен семинар по екология“

„Международен семинар по екология“ ще се проведе on line на 29 и 30 септември 2022 г. Тази година семинарът е под наслов „Актуални проблеми на екологията“ и е посветен на Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие 2022. ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 1.      Биоразнообразие. Консервационна биология; 2.      Биотични и абиотични въздействия върху живата природа. Екологичен риск. Биоремедиация; 3.      Екосистемни изследвания и услуги. Ландшафтна екология; 4.      Екологично земеделие. Екологично образование. Семинарът e организиран от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките и Секция "Биология" към Съюза на учените в България. През годините форумът предоставя платформа за споделяне на нови знания и информация между студенти, докторанти, млади и утвърдени учени. Допълнителна информация на: https://seminarofecology.wixsite.com/2022 и http://www.iber.bas.bg/?q=en/node/18

Go to Top