Loading Events

„Международен семинар по екология“ ще се проведе on line на 29 и 30 септември 2022 г.

Тази година семинарът е под наслов „Актуални проблеми на екологията“ и е посветен на Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие 2022.

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

1.      Биоразнообразие. Консервационна биология;

2.      Биотични и абиотични въздействия върху живата природа. Екологичен риск. Биоремедиация;

3.      Екосистемни изследвания и услуги. Ландшафтна екология;

4.      Екологично земеделие. Екологично образование.

Семинарът e организиран от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките и Секция “Биология” към Съюза на учените в България.

През годините форумът предоставя платформа за споделяне на нови знания и информация между студенти, докторанти, млади и утвърдени учени.

Допълнителна информация на: https://seminarofecology.wixsite.com/2022 и http://www.iber.bas.bg/?q=en/node/18

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top