Loading Events

Панелна дискусия на тема „Доверие в дигиталния свят“ ще се проведе на 27 септември 2022 г. от 9:00 часа в зала “Проф. Марин Дринов” в БАН (ул. „15 ноември” № 1). По време на дискусията експерти от Българска академия на науките и Хуауей Технолоджис България ще обменят опит и знания по теми, свързани с доверието в дигиталния свят, проактивно идентифициране на бъдещи киберзаплахи, биометрично защитено споделяне на ресурси в общността, дигиталното бъдеще с изкуствен интелект и управление на данни, „умни“ градове, инфраструктура за високопроизводителни пресмятания.

Домакин на събитието е Българската академия на науките, а темите ще бъдат обсъдени пред представители на университети, бизнес, неправителствени организации и учени. Експертите от Хуауей, които ще участват в дискусията, са от Гърция, Белгия, Норвегия, а целта на форума е да се споделят знания и експертиза от различни краища на Европа в сложни области като дигитализация и киберсигурност, както и възможностите, които предоставя изкуственият интелект и „умните“ градове.

Водени от цифровите технологии, навлизаме в четвъртата индустриална революция. Постепенните инвестиции в цифрова трансформация нарастват всяка година, което позиционира цифровизацията като силен фактор за цифровата икономика и икономическия растеж. Дигиталната трансформация не е свързана само с представянето на нови технологии, но и с подкрепа за нейното развитие и разкриване на пълния потенциал.

Работният език на форума е английски език.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top