Views Navigation

Event Views Navigation

Today
All Day

„Международен семинар по екология“

„Международен семинар по екология“ ще се проведе on line на 29 и 30 септември 2022 г. Тази година семинарът е под наслов „Актуални проблеми на екологията“ и е посветен на Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие 2022. ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 1.      Биоразнообразие. Консервационна биология; 2.      Биотични и абиотични въздействия върху живата природа. Екологичен риск. Биоремедиация; 3.      Екосистемни изследвания и услуги. Ландшафтна екология; 4.      Екологично земеделие. Екологично образование. Семинарът e организиран от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките и Секция "Биология" към Съюза на учените в България. През годините форумът предоставя платформа за споделяне на нови знания и информация между студенти, докторанти, млади и утвърдени учени. Допълнителна информация на: https://seminarofecology.wixsite.com/2022 и http://www.iber.bas.bg/?q=en/node/18

Европейска нощ на учените 2022

Единният център за иновации на Българска академия на науките организира кръгла маса на тема „Енергийно бъдеще – предизвикателства и пробивни иновативни решения за генериране, управление и съхранение на енергия. Иновации в областта на водород и горивни клетки, сероводород, батерийни системи, ВЕИ и интелигентни мрежови решения с цел оптимално управление и използване на енергията”. Дискусията е в рамките на събитието Европейска нощ на учените 2022 и ще се проведе онлайн на 30 септември от 13:30 часа. Основната цел на кръглата маса е да събере на едно място всички заинтересовани страни, като предостави форум за дискусия и споделяне на добри практики. Линк към събитието: https://us06web.zoom.us/j/85729603177?pwd=RVBXNTdhMUM4QTAwbVhCUXZ3V2lGdz09 Програмата на Европейска нощ на учените 2022. Учени от различни научни звена на Българската академия на науките ще се включат в инициативите [...]

Go to Top