Начало/Събития/
В момента

Нова апаратура ще изследва състава на лечебни и ароматични растения

Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 9

Нова лаборатория по спектроскопия на ядрен магнитен резонанс (ЯМР спектроскопия) ще бъде открита на 13 октомври в Института по органична химия с Център по фитохимия на БАН. Новото оборудване ще допринесе за разширяване на възможностите за научни изследвания и иновации в областите химия, фитохимия, материалознание и науките за живота. Новата лаборатория е оборудвана с два нови съвременни ЯМР спектрометъра на фирма Bruker BioSpin. ЯМР спектроскопията е един от най-мощните аналитични методи за качествен, количествен и структурен анализ, който се използва в редица научни области за постигане на високо ниво във фундаменталната и приложна наука. Апаратурата ще бъде основно използвана за качествен и количествен анализ на състава на лечебни и ароматични растения, на агробио-отпадъци, както и за структурно охарактеризиране на съдържащите се в тях биологично активни [...]

Go to Top