Начало/Събития/

Академичен семинар:„Квантова информатика и квантови технологии“

зала „Проф. Марин Дринов“

„Актуални проблеми на науката“ Тема: „Квантова информатика и квантови технологии“ Лектор: акад. Николай В. Витанов РЕЗЮМЕ НА ЛЕКЦИЯТА През 1982 г. Файнман предлага идеята за квантовия компютър – машина, работеща по законите на квантовата физика, която може да реши задачи, практически нерешими за добре известните ни класически компютри.  В лекцията ще бъдат представени историята на квантовите компютри от Файнман до наши дни, досегашните успехи и неуспехи, перспективите за тяхното построяване и задачите, които те ще могат да решат. Ще бъдат представени накратко и другите основни квантови технологии, развили се от идеята за квантовия компютър: квантови симулации, квантова криптография и квантови комуникации, квантова метрология и квантови сензори. Лекторът ще разкаже и за основните теми и резултати на Групата по квантова оптика и квантова информатика във [...]

Go to Top