Начало/Академичен семинар:„Квантова информатика и квантови технологии“
Зарежда Събития

„Актуални проблеми на науката“

Тема: „Квантова информатика и квантови технологии

Лектор: акад. Николай В. Витанов

РЕЗЮМЕ НА ЛЕКЦИЯТА

През 1982 г. Файнман предлага идеята за квантовия компютър – машина, работеща по законите на квантовата физика, която може да реши задачи, практически нерешими за добре известните ни класически компютри.

 В лекцията ще бъдат представени историята на квантовите компютри от Файнман до наши дни, досегашните успехи и неуспехи, перспективите за тяхното построяване и задачите, които те ще могат да решат. Ще бъдат представени накратко и другите основни квантови технологии, развили се от идеята за квантовия компютър: квантови симулации, квантова криптография и квантови комуникации, квантова метрология и квантови сензори.

Лекторът ще разкаже и за основните теми и резултати на Групата по квантова оптика и квантова информатика във Физическия факултет на Софийския университет и сътрудничеството ѝ с институтите на Българската академия на науките.

Лекцията е посветена на Нобеловата награда по физика за 2022 г., която беше присъдена на Ален Аспе от Франция, Джон Клаузър от САЩ и Антон Цайлингер от Австрия за изследвания по квантова физика.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top