Views Navigation

Event Views Navigation

Today
All Day

Международен семинар “Нови материали и технологии”

Велико Търново

Институтът по физика на твърдото тяло на Българската академия на науките (ИФТТ – БАН) организира от 27 февруари до 2 март във Велико Търново международен семинар на тема  „Нови материали и технологии“. Участие във форума са заявили 45 учени от 6 държави. Целта е да бъдат обсъдени идеи и опит между млади учени, утвърдени специалисти и партньори по проекта „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, който е финансиран от Оперативна програма „Наука за образование за интелигентен растеж“. Програмата на семинара включва доклади в няколко тематични направления със значение за развитието в България на индустрия с висока добавена стойност - перспективни материали и технологии, лазерни технологии и обработка на материалите, сензорика.

Go to Top