Начало/Събития/
Цял ден

Изложба „145 години от Освобождението на България“

Българска академия на науките ул. 15-ти ноември 1, София

Научният архив на БАН представя изложба „145 години от Освобождението на България“. Експозицията може да бъде разгледана от 2 до 9 май на 3 ет. в сградата на БАН.

Пресконференция: Цели и задачи на ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“

Прес-клуб на БТА

Пресконференция: Цели и задачи на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ Партньори: Софийски университет „Св. Климен Охридски“ Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Митодий“ Югозaпаден университет „Неофит Рилски“ Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ Водещи центрове в изследването на българистичната проблематика Участват: Доц. Елка Трайкова, национален координатор Научен секретар на БАН направление „Културно–историческо наследство и национална идентичност“ Чл.-кор. Александър Костов, член на Изпълнителния съвет (ИС) и председател на Съвета за чуждестранна българистика към УС на БАН Проф. Анна-Мария Тотоманова, член на ИС и представител на Софийския университет „Св. Климен Оохридски“ Проф. Любка Липчева, член на ИС и представител на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ Проф. Ценка Иванова, член на ИС и представителна Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Митодий“ [...]

Благотворителен концерт в подкрепа на Опръстенителния орнитологичен лагер в Дуранкулак

зала "Профл Марин Дринов"

Националният природонаучен музей при БАН организира благотворителен концерт в подкрепа на Опръстенителния орнитологичен лагер в Дуранкулак. Концертът ще се проведе на 6 март 2023, от 18:30 часа, в зала "Проф. Марин Дринов" на Българската академия на науките. Програмата включва творби от Бетовен, Чайковски, Панчо Владигеров и Парашкев Хаджиев в изпълнение на студента в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, Стефан Симов, пиано и ученичката от Националното музикално училище „Любомир Пипков“, Ива Маринова, цигулка. Вход свободен! Опръстенителният орнитологичен лагер се провежда ежегодно от 15 август до 1 ноември в защитена зона “Дуранкулашко езеро”. С даренията се подпомага закупуването на алуминиеви пръстени за опръстеняване на птиците, специални клещи за тяхното поставяне и мрежи за улов на птиците.

Go to Top