Loading Events

Пресконференция: Цели и задачи на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“

Партньори:

Софийски университет „Св. Климен Охридски“

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Митодий“

Югозaпаден университет „Неофит Рилски“

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Водещи центрове в изследването на българистичната проблематика

Участват:

 1. Доц. Елка Трайкова, национален координатор

Научен секретар на БАН направление „Културно–историческо наследство и национална идентичност“

 1. Чл.-кор. Александър Костов, член на Изпълнителния съвет (ИС) и председател на Съвета за чуждестранна българистика към УС на БАН
 2. Проф. Анна-Мария Тотоманова, член на ИС и представител на Софийския университет „Св. Климен Оохридски“
 3. Проф. Любка Липчева, член на ИС и представител на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
 4. Проф. Ценка Иванова, член на ИС и представителна Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Митодий“
 5. Проф. Магдалена Костова-Панайотова, член на ИС и представител на Югозоподния университет „Неофит Рилски“
 6. Проф. Велка Попова, член на ИС и представител на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Теми:

 • Защо е необходима Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“?;
 • Стратегия за развитието на българистиката в чужбина;
 • Практически и научно-изследователки дейности за подпомагане на утвърдени и млади учени-българисти в чуждина;
 • Изграждането на дигитални и образователни платформи, насочени към студенти и докторанти в чужбина;
 • Извършеното до настоящия момент в рамките на Програмата.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top