Начало/Събития/
Цял ден

Международна конференция: Устойчиво използване на биоресурси и отпадъци от лечебни и ароматни растения за иновативни биоактивни продукти – ICMAP’23

ИОХЦФ - онлайн

Inetrnational Conference Sustainable Utilization of Bio-Resources and Waste of Medicinal and Aromatic Plants for Innovative Bioactive Products – ICSUMAP’23 The conference participation is free of charge. However, the number of slots is limited Registration: COMET System ICSUMAP23 (sdewes.org) Лице за контакт: проф. Вася Банкова, тел.  02-9606-149,  Vassya.bankova@orgchm.bas.bg

Конференцията “Recent Developments in Stochastic Processes”

зала "Проф. Марин Дринов"

Recent Developments in Stochastic Processes (RDSP 2023) Конференцията ще събере заедно международно признати специалисти от различни области на съвременната теория на вероятностите. Geoffrey Grimmett (Университет в Кеймбридж) David Steinsaltz (Оксфордски университет) Krzysztof Bogdan (Вроцлавски университет за наука и технологии) Vitali Wachtel (Университет в Билефелд) Mateusz Kwaśnicki (Вроцлавски университет за наука и технологии) Samuel Johnston (Кингс Колидж) Marcin Lis (Виенски технически университет) Боряна Рачева-Йотова (FactSet) Лице за контакт и допълнителна информация: ас. д-р Христо Сариев, ИМИ-БАН, член на Организационния комитет, h.sariev@math.bas.bg

Go to Top