Начало/Международна конференция: Устойчиво използване на биоресурси и отпадъци от лечебни и ароматни растения за иновативни биоактивни продукти – ICMAP’23
Зарежда Събития

Inetrnational Conference Sustainable Utilization of Bio-Resources and Waste of Medicinal and Aromatic Plants for Innovative Bioactive Products – ICSUMAP’23

The conference participation is free of charge. However, the number of slots is limited

Registration: COMET System ICSUMAP23 (sdewes.org)

Лице за контакт:

проф. Вася Банкова, тел.  02-9606-149,  Vassya.bankova@orgchm.bas.bg

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top