Начало/Събития/

УЕБИНАР: „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И НАУКАТА В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО“

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpdO-oqjMuE9fvEBJB-IebWwtt3vJrCwgi

Кариерен център към Център за обучение – БАН и Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС (МЦРК) стартираха в началото на месец март 2023г. съвместна серия събития „Наука, иновации и бизнес“. Първият уебинар от серията предизвика силен интерес. Канят се студентите и докторантите от УНСС и БАН на второто събитие от серията: УЕБИНАР на тема: „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И НАУКАТА В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО“   Лектор: Проф. д-р Николай Денчев Ръководител на Център „Социално предприемачество“ в Свободен университет на Брюксел Изследовател към Институт по предприемачество, УНСС Модератор на събитието: Гл. ас. д-р Силвия Георгиева Заместник-директор по научноизследователската дейност на Институт по предприемачество, УНСС Дата:  30 март 2023г. (четвъртък)      Час:  10.00 до 11.30 часа   Събитието е с безплатно участие и свободен достъп за всички лица, с [...]

Междинна пресконференция по проект Център за компетентност „ХИТМОБИЛ“

ул. “Акад. Георги Бончев“, бл. 10

  Междинна пресконференция по проект Център за компетентност „ХИТМОБИЛ - Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, АДБФП  № BG05M20P001-1.002-0014, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“ (ОП НОИР) ще бъде проведена на 30 март 2023 г., (четвъртък) от 10:00 ч. в Конферентната зала на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ – БАН, ул. “Акад. Георги Бончев“, бл. 10, гр. София Екипът по проекта отправя покана към всички, проявяващи интерес да научат новостите по изграждането на уникална за страната и региона инфраструктура за научно-приложни и демонстрационни проекти в областта на зелената енергия. Програмата включва представяне на изградените лаборатории на ЦК „ХИТМОБИЛ“, напредък в изграждането на Полева лаборатория „Интегрирани енергийни системи“, демонстрация на първия водороден електромобил [...]

Go to Top