Loading Events

 

Междинна пресконференция по проект Център за компетентност „ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, АДБФП  № BG05M20P001-1.002-0014, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“ (ОП НОИР) ще бъде проведена на 30 март 2023 г., (четвъртък) от 10:00 ч. в Конферентната зала на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ – БАН, ул.Акад. Георги Бончев“, бл. 10, гр. София

Екипът по проекта отправя покана към всички, проявяващи интерес да научат новостите по изграждането на уникална за страната и региона инфраструктура за научно-приложни и демонстрационни проекти в областта на зелената енергия.

Програмата включва представяне на изградените лаборатории на ЦК „ХИТМОБИЛ“, напредък в изграждането на Полева лаборатория „Интегрирани енергийни системи“, демонстрация на първия водороден електромобил в България с пробно шофиране и дискусия в края на събитието.

Повече информация на уеб сайта: https://hitmobil.iees.bas.bg/bg/news-108/show-109(16)

Програмата вижте ТУК

 

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top