Начало/АКАДЕМИЧЕН СЕМИНАР: Биологичната терапия в офталмология – нови възможности
Зарежда Събития

Заседание № 1, 2022 г.

Тема: „Биологичната терапия в офталмология – нови възможности“

Лектор: Член кор. проф. д-р Христина Групчева, дмн

Дата: 27.04.2022 г., 15:00 ч.

 

РЕЗЮМЕ НА ЛЕКЦИЯТА

Регенеративната медицина e иновативната концепция на 21 век, която позволява структурно и функционално възстановяване и е основа за увеличаване на продължителността и качеството на живот. В офталмологията качеството на живот се измерва с три основни показателя: зрителен, перцептуален и козметичен комфорт. Пълнотата на този комфорт се постига чрез запазване на хомеостазата на предната очна повърхност. Регенеративните терапии на предната очна повърхност са насочени към трите нива на комфорт и се базират на авто- и ало- биологични продукти. Може би най-старата биологична терапия е трансплантацията на амниотична мембрана. Днес продуктите на основа алогенна амниотична мембрана се прилагат под формата на различни трансплантати и изделия в оригинална, течна или суха форма. Всяко от тези приложения има предимства и недостатъци и трябва да бъде подбрано чрез персонализиран подход за всеки конкретен клиничен случай. Независимо, че в офталмологията най-често се използват ало-продукти, авто- получената биологична терапия придобива все по-нарастваща популярност поради отличните резултати. Към момента се прилагат различни серумни и обогатени серумни продукти. В контекста на регенеративната медицина е важно да се подчертае че лимба (границата между роговицата и склерата), съдържа стволови клетки с потенциал за диференциация и структурно изграждане на епител, строма, ендотел. Това позволява лабораторно получени продукти с намножени лимбални стволови клетки да активират регенеративния потенциал на цялата  роговица и да опосредстват структурно и функционално възстановяване. Тази иновативна терапия може да бъде осъществена с клетки от здравото око на пациента или от донор. Понастоящем в световен мащаб това е най-успешния метод за лечение на тежки дегенеративни заболявания, травми, редки заболявания и друга патология нарушаваща роговичния интегритет.

Важно е да се знае, че тези терапии са много зависими от волята на обществото за донорство на тъкани и клетки. В офталмологията роговицата, склерата и лимбалните стволови клетки се вземат пост мортем, а амниотичната мембрана се дарява от майки при които има показание за секцио. Независимо, че донорството е тъканно, често има откази и това определя дългата листа на чакащи. Всеки човек трябва да осъзнае, че донорството е безценен акт на благородство и с помощта на съвременната наука един донорски жест може да излекува много хора.

Кратки биографични данни за лектора

Член-кор. проф. Христина Групчева дмн,FEBO, FICO, FBCLA, FIACLE  е клиницист и преподавател с над тридесет годишен опит и е с широки научно-практически интереси, които включват контактни лещи, сухо око, предна очна повърхност, катаракта, пенетрираща кератопластика и реконструкция на преден очен сегмент, кератоконус, рефрактивна хирургия и др. Тя има над 180 публикации и участие в 20 монографии и учебници и общ импакт фактор 30. В редакционната колегия е на 2 световно известни издания по офталмология. Ръководител е на редица проекти, на 21 завършили докторанти и 16 специализанти по „Очни болести”.

Тя е изключително уважаван и канен лектор по целия свят. От началото на професионалната си кариера  е изнесла над 200 лекции, включително и в развиващите се страни. От 1999 г. насам е спечелила множество грантове за научни и инфраструктурни проекти. Има присъдени редица награди и отличия на национално и международно ниво.

Бивш президент е на Европейския борд по офталмология, а наскоро е избрана за председател на Българското дружество по офталмология

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top