ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАМЕТНИК НА АКАД. БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ

Създаден е Инициативен комитет за изграждане на паметник на акад. Благовест Сендов (1932 – 2020 г.). Идеята е на академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Българската академия на науките. Съпредседатели на комитета са ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски.

В инициативата са включени още г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на София, председателят на парламентарната комисия по образование и наука г-н Красимир Вълчев, доц. Първан Първанов – бивш декан на Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, директорът на Института по математика и информатика на БАН проф. Петър Бойваленков, директорът на Института по информационни и комуникационни технологии на БАН чл.-кор. Светозар Маргенов, управителят на ГЕОТЕХМИН проф. Цоло Вутов, проф. Огнян Герджиков от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проф. Райчо Лазаров от Texas A&M University и проф. Пенчо Петрушев от University of South Carolina.

Паметникът на акад. Сендов ще бъде изграден в парковото пространство пред Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Проектът ще бъде изпълнен от г-н Красимир Ангелов (скулптор) и г-н Станислав Константинов (архитект). Открита е дарителска сметка в лева в Българската народна банка:

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА В ЛЕВА В БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА:
BIC CODE: BNBGBGSF
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
ТИТУЛЯР: СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ОСНОВАНИЕ: “ПАМЕТНИК СЕНДОВ”

Проект на паметника