Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Откриване на Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие

СУ "Св. Климент Охридски" - аула

На пленарната сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН), състояла се на 02.12.2021 г. в Ню Йорк, с консенсус е приета Резолюция 76/A/L.12 за обявяване на 2022 г. за Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие – МГФНУР (The International Year of Basic Sciences for Sustainable Development – IYBSSD2022). Програмата на откриването на събитието е обявена на https://iybssd.bg/  

Академичен семинар „Актуални проблеми на науката“

зала "Проф. Марин Дринов"

 „Съвременни постижения в областта на захарния диабет“ е темата на академичния семинар „Актуални проблеми на науката“, който ще се проведе на 20.10.2022 г. от 15:00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Лектор е чл.-кор. проф. д-р Цветалина Танкова, дмн Резюме на лекцията може да видите тук.

Go to Top