Loading Events

 „Съвременни постижения в областта на захарния диабет“ е темата на академичния семинар „Актуални проблеми на науката“, който ще се проведе на 20.10.2022 г. от 15:00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Лектор е чл.-кор. проф. д-р Цветалина Танкова, дмн

Резюме на лекцията може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top