Loading Events

На пленарната сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН), състояла се на 02.12.2021 г. в Ню Йорк, с консенсус е приета Резолюция 76/A/L.12 за обявяване на 2022 г. за Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие – МГФНУР (The International Year of Basic Sciences for Sustainable Development – IYBSSD2022).

Програмата на откриването на събитието е обявена на https://iybssd.bg/

 

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top