Views Navigation

Event Views Navigation

Today
All Day

Международна работна среща Sphere packings, coverings, and spherical codes

Гранд Хотел София

На 28 май 2023 г. (неделя) в Гранд Хотел София ще бъде открита международната работна среща Sphere packings, coverings, and spherical codes (SPCSC2023). Форумът ще продължи до 31 май 2023 г. и в него ще вземат участие над 30 изтъкнати математици от 12 страни – Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Испания, Русия, САЩ, Украйна, Унгария, Швеция и Япония. Събитието се организира съвместно от Института по математика и информатика на Българската академия на науките и Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ (ПИКОМ), финансирана от Министерството на науката и образованието и със съдействието на Simons Foundation. Конференцията е и част от календара от събития на ФМИ–СУ по повод 135-годишнината на [...]

Международна конференция „Етно-религиозни проблеми на Балканите: теория, практика и политики“

Институт за балканистика с Център по тракология

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при Българската академия на науките е организатор на международната научна конференция „Етно-религиозни проблеми на Балканите: теория, практика и политики“. Партньори на предстоящото събитие са Харвардският университет (САЩ), Институтът „Лудвиг Болцман“ за изследване на последиците от войните (Австрия), Областна администрация –Пловдив и Областна администрация – Хасково. В научния форум ще участват както утвърдени учени, така и млади специалисти, докторанти от български и чуждестранни научни институти и университети, експерти от държавни институции. Проблемите за запазването на етническото и религиозното многообразие, на културното и езиковото богатство на Балканите в контекста на съвременните процеси в региона ще ангажират вниманието на учени и специалисти по темата от Австрия, Азербайджан, Босна и Херцеговина, България, САЩ, Сърбия, Унгария, Хърватия, Черна гора и [...]

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В БАН

зала „Акад. Иван Евстр. Гешов“

Призив на Българската академия на науките за защита богатството, красотата и звучността на българския език ще представят на пресконференция учени от БАН. Пресконференцията ще се проведе на 29 май (понеделник), в 10:30 часа, в зала „Акад. Иван Евстр. Гешов“ на Академията (ул. 15-ти ноември 1). Призивът отразява тревогата за състоянието на публичната реч и е по инициатива на Отделението по изкуства и изкуствознание на Събранието на академиците и член-кореспондентите на Българската академия на науките (САЧК). Участници в пресконференцията: - Акад. Светланка Куюмджиева – председател на Отделението по изкуства и изкуствознание на САЧК; - Чл.-кор. Мирослав Дачев; - Чл.-кор. Иван Илчев; - Чл.-кор. Иван Гранитски; - Проф. Ана Кочева – Институт за български език на БАН; - Доц. Елка Трайкова – научен секретар на БАН в [...]

Юбилеен форум „50 години психология в БАН: развитие на научното познание за човека“

зала "Проф. Марин Дринов"

Юбилейният форум се организира и провежда по повод 50 години от създаване на първото академично звено по психология в БАН. От Лаборатория по психология, създадена на 11 март 1973 г., звеното се преименува в Централна лаборатория по психология през 1980 г. На 1 май 1990 г. лабораторията прераства в Институт по психология, а на 1 юли 2010 г. в Департамент „Психология“ към Институт за изследване на населението и човека – БАН. Събитието ще бъде открито с приветствие от Директора на ИИНЧ-БАН и официалните лица - гости на форума. Научната сесия ще започне с встъпителна лекция на тема „Творческият процес в науката“. Утвърдени и млади изследователи от Департамент „Психология“ ще представят дейността на учените по направления, като очертаят постигнатите резултати, текущите научни проекти, перспективите и насоките [...]

Go to Top