Начало/Юбилеен форум „50 години психология в БАН: развитие на научното познание за човека“
Зарежда Събития

Юбилейният форум се организира и провежда по повод 50 години от създаване на първото академично звено по психология в БАН. От Лаборатория по психология, създадена на 11 март 1973 г., звеното се преименува в Централна лаборатория по психология през 1980 г. На 1 май 1990 г. лабораторията прераства в Институт по психология, а на 1 юли 2010 г. в Департамент „Психология“ към Институт за изследване на населението и човека – БАН.

Събитието ще бъде открито с приветствие от Директора на ИИНЧ-БАН и официалните лица – гости на форума. Научната сесия ще започне с встъпителна лекция на тема „Творческият процес в науката“. Утвърдени и млади изследователи от Департамент „Психология“ ще представят дейността на учените по направления, като очертаят постигнатите резултати, текущите научни проекти, перспективите и насоките за бъдеща работа на изследователите в Департамент „Психология“, ИИНЧ-БАН.

 

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top