Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Образователната програма на Националния етнографски музей за 2024 г. започва с темата за първомартенската обредност и символиката на мартеницата

Национален етнографски музей

Наближава денят, в който всички ние закичваме мартенички. И идва време за поредните занимания от образователната ни програма, посветени на първомартенската обредност. Ще ви разкажем легенди за Баба Марта и как да я зарадваме, ще научим нови неща за мартениците в различни региони на България, както и в други страни. Заедно с майсторки от Задругата на майсторите на народни и художествени занаяти всички участници в програмата ще могат да изработят сами мартеничка за дар на близки и познати. Заниманията ще се проведат от 24.02.2024 – до 29.02.2024 г. (вкл.) в Музейния образователен кабинет на Националния етнографски музей. Часове на занятията: 10:00 – 11:00 ч. 11:15 – 12:15 ч. 12:30 – 13:30 ч. 13:50 – 14:50 ч. 15:00 – 16:00 ч. 16:15 – 17:15 ч. Програмата [...]

Националният природонаучен музей при БАН организира Първа национална среща на музейните педагози

На 1 март 2024 г. от 13:30 ч. Националният природонаучен музей при БАН ще бъде домакин на Първата национална среща на музейните педагози у нас. Срещата ще събере 33ма представители на 19 български музея. Директорът на НПМ-БАН, проф. Павел Стоев ще открие официално срещата с приветствие към участниците. Срещата ще продължи в три последователни панела, в които участниците ще представят своя опит по следните теми. ПАНЕЛ 1: Ролята на музеите за осигуряване на съвременна образователна среда в контекста на неформалното образование ПАНЕЛ 2: Представяне на добри педагогически модели и практики в подкрепа на общото образование по съответните научни области ПАНЕЛ 3: Нови възможности за колаборация между музеите и образователните институции Целта на организаторите е, да насъчат споделянето на знания и опит между музейните педагози и [...]

Награда „Изявен млад учен в областта на полимерите за 2024“

Институт по полимери

Конкурсът за наградата „Проф. Ив. Шопов“ на Съюза на химиците в България „Изявен млад учен в областта на полимерите“ е национален и се провежда ежегодно. Наградата се връчва на млад български учен, на възраст до 35 години, за изследвания в областта на полимерната наука, извършени от него (самостоятелно или в съавторство).

Успешни истории на български учени в Мрежата Пастьор

ул.“Акад.Георги Бончев“ бл. 26

На 7-ми март 2024 г. от 10:00 часа в Института по микробиология „Стефан Ангелов“ - БАН ще се проведе Тържествено събрание по повод Двадесетата годишнина от членството на Института в мрежата Пастьор и 77 години от създаването му. Събитието ще се проведе в конферентна зала на ИМиКБ, ул.“Акад.Георги Бончев“ бл. 26, София. Ще бъдат представени лекции на тема: „Предизвикателствата в Мрежата Пастьор и ползите от научно сътрудничество“ - доц. д-р Виолета Вълчева, ръководител на Лаборатория „Молекулярна биология на микобактерии“, Департамент „Инфекциозна микробиология“; „Дизайн на ваксини и генериране на нови експериментални модели“ – гл. ас. д-р Илиян Манойлов, Лаборатория „Експериментална имунология“, Департамент „Имунология“; „Подкрепа за високи научни постижения и кариерно израстване чрез ACIP колаборации“ - гл. ас. д-р Милена Лесева, Лаборатория „Експериментална имунотерапия“, Департамент имунология. На [...]

АКАДЕМИЧЕН СЕМИНАР „Актуални проблеми на науката“

зала "Проф. Марин Дринов"

На 7 март от 17:00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН проф. Георги Момеков ще изнесе лекция на тема: „Нови хоризонти в онкофармакологията на природните продукти през призмата на 2024 г.“. РЕЗЮМЕ НА ЛЕКЦИЯТА   Химиотерапията на онкологичните и онкохематологичните заболявания има основно значение за контрола върху туморния процес и постига лечебен ефект при някои локализации и нозологични единици. На днешния етап на фундаменталното познание и внедрени технологии на комбинаторната химия и методи за експресен биологичен скрининг  стана възможно бързо да бъдат идентифицирани и валидирани принципно нови клетъчни и молекулни мишени в онкофармакологията и да бъдат разработени прицелно действащи иновативни лекарства. Основна алтернатива на комбинаторния синтез и на рационалния лекарствен дизайн е търсенето на БАВ от растителен произход. Този изключителен интерес е свързан [...]

Go to Top