Loading Events

 

Международната лятна школа се осъществява в рамките на проекта „Южнославянски кописти и скриптории от XIV век (палеографска атрибуция и онлайн реперториум)“ в рамките на Програмата за финансиране на фундаментални научни изследвания 2020, финансиран от Фонд  „ Научни изследвания“ (договор КП-06-ПН50/4 от 30 ноември 2020 г.).

За контакт:

Доц.  д-р Марко Скарпа, тел. 02 987 02 61, marco.kmnc@gmail.com

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top