Loading Events

Международната школа по физика на кондензираната материя (ISCMP)  се провежда от 1980 г. традиционно на всеки две години. Тя представлява мултидисциплинарен   форум, който има за цел обмен на опит и идеи между млади учени и утвърдени специалисти от цял свят  в  тематичните направления:

– Нови материали и технологии;

– Наноматериали и композити;

– Обработка на материалите;

– Мека материя;

– Сензорика.

23-тата Mеждународна школа по физика на кондензираната материя е на тема „Съвременни постижения в областта на новите материали и тяхното приложение“. Програмата на форума включва доклади  с фокус върху нови материали и обработка; зелени технологии; мека материя и биоматериали; сензори и сензорни технологии;  чиста енергия.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top