Начало/АКАДЕМИЧЕН СЕМИНАР: Научен и технологичен прогрес в областта на неврохирургията
Зарежда Събития

Заседание № 3, 2022 г.

Тема: „Научен и технологичен прогрес в областта на неврохирургията.“

Лектор: Член-кор. проф. д-р Николай Габровски, дмн

Дата: 18.05.2022 г., 15:00 ч.

 

РЕЗЮМЕ НА ЛЕКЦИЯТА

Неврохирургията е високотехнологична специалност прилагаща хирургични методи и средства за лечение на заболяванията и травмите на централната (главен и гръбначен мозък) и периферна нервна система.

Еволюцията в научното разбиране за същността на неврохирургичните заболявания, развитието на съвременните технологии и възможността за използването им в ежедневната неврохирургична практика доведоха до значима промяна в  терапевтичния подход. Като резултат, все по-често се прилагат методите на персонализираната медицина, а минимално инвазивните процедури са стандарт при широк спектър от патологии. Този напредък промени осезаемо основните области на неврохирургията и в частност хирургията на гръбначния стълб (спинална хирургия), невроонкологията, съдовата неврохирургия и други.

Заболяванията на гръбначния стълб са свързани преди всичко с механичното натоварване, с произтичаща от това и напредваща с времето дегенерацията на структурите и тъканите. От друга страна, травмите на гръбнака и гръбначния мозък представляват важен индивидуален, но и социален проблем. През последните години, беше постигнато значимо развитие при лечение на тези заболявания. Стандарт станаха минимално инвазивните техники, при които ятрогенната травма от самата интервенция беше сведена до минимум. Това позволи много по-бързо следоперативно възстановяване на пациентите, значително по-лек, безболезнен и кратък следоперативен престой и в крайна сметка – по-добро лечение и по-високо качество на живот на пациентите с гръбначни заболявания.

Значим напредък в областта стана възможен, благодарение на технически нововъведения като 3Д принтираните, персонализирани импланти. Използването на съвременните системи за невронавигация и образно-ръководена хирургия добавиха важен слой на сигурност за пациентите, подобрявайки съществено прецизността. Роботизирането позволи коренно да се промени работния процес и възможностите на съвременната гръбначна хирургия.

Невроонкологията – лечението на мозъчните тумори е сред големите предизвикателства на съвременната медицина. В неврохирургичната практика бяха направени технологични нововъдения като: интраоперативен ултразвук, туморно банкиране, ръководена от интраоперативна флуоресценция туморна резекция, персонализиране на терапевтичния подход и подобряване на прогностичните възможности.

Мозъчносъдовата болест е сред водещите причини за смърт и инвалидност в България и представлява важен, социалнозначим проблем. Мозъчният инсулт е третата по ред причина за смъртност след сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания. Микрохирургичната техника, която бе наложена като стандарт във водещите неврохирургични клиники, значително разшири спектъра на лекуваните съдови заболявания на ЦНС и подобри резултатите от това лечение. Същевременно, вътресъдовото (ендоваскуларно) лечение се превърна в стандарт, позволяващ минимално инвазивно решение за широк спектър от мозъчносъдови заболявания.

Всеки от тези научни и технологични нововъведени промени и оформи облика на съвременната неврохирургия.

Кратки биографични данни за лектора

 Чл.-кор. проф. д-р Н. Габровски е неврохирург, началник на клиниката по неврохирургия на университетска болница „Пирогов“, председател на Българското дружество по неврохирургия. Специализирал и развива научна дейност в различни области на неврохирургията като невроонкология, съдова неврохирургия, гръбначна (спинална) хирургия, невротравматология. Осъществил е над 5 000 интервенции при широк спектър мозъчни и гръбначни, неврохирургични заболявания. Въвел е, самостоятелно или в екип редица иновативни техники като минимално-инвазивните транспедикуларни стабилизации, техники за възстановяване на анулус фиброзус на междупрешленния диск, техники за приложение на адитивното производство (3Д-принтиране) в неврохирургията, биобанкирането в невроонкологията и приложението на интраоперативни флуоресцентни методи в невроонкологията и съдовата неврохирургия. Пионер е в различни аспекти на навигираната гръбначна хирургия и роботизираната неврохирургия.

Чрез активната преподавателска дейност в едни от най-престижните европейски и световни научни организации в областта на неврохирургията, проф. д-р Н. Габровски съдейства за популяризирането на българската наука в световната неврохирургична общност.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top