Начало/ЦК ХИТМОБИЛ  кани на втори информационен ден
Зарежда Събития

Втори информационен ден по проект „Център за компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, АДБФП  № BG05M20P001-1.002-0014, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“ (ОП НОИР) ще бъде проведен на 21.06.2022 г., (вторник), от 10:30 ч. в конферентната зала на ИЕЕС-БАН, София, ул. Акад. Георги Бончев, блок 10.

Екипът по проекта отправя покана към всички, проявяващи интерес да научат новостите в напредъка по изграждането на уникална за страната и региона инфраструктура за научно-приложни и демонстрационни проекти в областта на зелената енергия, с молба желаещите да заявят предварително участието си на iees@iees.bas.bg

Програмата включва посещение на модернизираните лаборатории за експериментално развитие и обсъждане на възможностите за бъдещи сътрудничества с бизнеса и потенциалния принос на Центъра в изпълнение на националните ангажименти за развитие на ниско въглеродна и ресурсно ефективна икономика.

 

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top