Loading Events

На 19 септември в град Гоце Делчев ще се проведат две кръгли маси: „Гоце Делчев и героите на Илинденската епопея“ и „100 години македонски политически/патриотични организации“. Научните форуми са посветени на няколко значими годишнини: 150 години от рождението на Гоце Делчев, 119 години от Илинденско-Преображенското въстание и 100 години от основаването на Македонските патриотични организации в САЩ и Канада. Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките е съорганизатор на кръглите маси наред с Македонския научен институт – София, община Гоце Делчев и Историческия музей – Гоце Делчев. В програмата е включено и представянето на две документални изложби, посветени съответно на 150-годишнината от рождението на Гоце Делчев и 100-годишния юбилей на МПО в САЩ и Канада. В събитието ще вземат участие учени от Института за исторически изследвания и други звена на БАН, от СУ „Св. Климент Охридски“ и регионални исторически музеи в страната.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top