Loading Events

На 15 ноември 2022 г., вторник, в 15 ч. в зала 19 на ИЕФЕМ-БАН ще стартира поредица срещи-дискусии, в които ще бъдат представени резултатите от изследванията по проект „Потопеното наследство. Село на дъното на язовира: миграции, памет, културни практики“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката на Република България.

През последните 4 години учени от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките проучиха 23 язовира, при чийто строеж са разрушени, заличени, залети или засегнати над 60 селища в цяла България. Мащабното изследване обхваща етнографско и фолклористично изучаване на потопените селища, издирване на хиляди архивни документи, срещи и разговори с изселени и техни потомци, документиране на срещи на изселените, наземно и въздушно фотографиране на останките от залетите селища и паметници на културата, запис на съхранени в паметта на изселените местни фолклорни песни, ритуали, разкази.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top