Loading Events

 

Тържествено събрание, посветено на 50-ата годишнина от основаването на  Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика ще се проведе на 30.11.2022 г. от 11:00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. По повод юбилея е открита и изложба в галерия „Академика“, БАН, посветена на научните постижения на ИЯИЯЕ.

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика се отделя от Физическия институт на БАН през 1972 година в резултат на нарасналата в този момент стопанско-икономическо роля на ядрените технологии у нас.

През годините в Института работят едни  от  най-изявените български учени – физици,  инженери,  математици,  химици  и  биолози. От създаването си до днес ИЯИЯЕ е сред водещите академични институции у нас по брой на публикации и цитирания, което е определящо за приноса му научните достижения на страната ни.

Освен теоретични изследвания, ИЯИЯЕ развива успешно и своята експериментална база като резултатите от дейността на колегите намират приложение и в индустрията. Основополагащ принцип в дейностите на Института е комплексният подход, което дава възможност за намиране и прилагане на подходящи и научно обосновани  решения на сложни приложни задачи.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top