Loading Events

На 8 февруари 2023 г. от 13:00 часа ще започне церемонията Първа копка на Лабораторния комплекс в кампус „Гео Милев“, намиращ се на територията на Българската академия на науките – IV-ти километър. Тя включва  символична „първа копка“ на ул. „Акад. Г. Бончев“ пред блок 29, който ще бъде реновиран, и кафе брифинг във фоайето на Института по оптически материали и технологии в блок 109. В кафе брифинга ще вземат участие проф. Пламен Стефанов – ръководител на кампуса, акад. Константин Хаджииванов – председател на Управителния съвет на проекта, по който се изгражда научноизследователският комплекс, и представител на строителната организация – изпълнител на ремонта.

Кампус „Гео Милев“ е част от Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии. Това е най-големият по капацитет и концентрация на научния потенциал център с бюджет от близо 70 милиона лева, който ще бъде създаден до края на 2023 г. по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Структурата на кампусa представлява обединение от 12 научни звена на БАН, в което дейността на учените е  фокусирана върху каталитични и сорбционни технологии в енергетиката, транспорта и опазването на околната среда, създаване на нови функционални материали чрез екосъобразни технологии, технологии  за преобразуване и съхранение на чиста енергия, технологии за получаване, пречистване и съхранение на водород, технологии за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства. Основната цел на провежданите изследвания в комплекса е постигане на върхови научни постижения, което ще допринесе за повишаване конкурентоспособността на българската индустрия във важни технологични области като механика, електроника, системи за управление, електромобилност и съответно за един по-бърз преход към зелена, енергоефективна и кръгова икономика.

Въпреки че ремонтът на сградата, където ще бъдат разположени голяма част от планираните за кампус „Гео Милев“ лаборатории, предстои, за тях вече е доставено в отделните институти на БАН – партньори по проекта „Национален център за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии“ високотехнологично оборудване от световно известни производители. В 14-те действащи лаборатории се провежда интензивна изследователска работа и получените резултати през 2022 г. са представени в 55 публикации в реномирани международни списания.

Изграждането на модерната специализирана инфраструктура на Лабораторния комплекс в кампус „Гео Милев“ ще позволи да се оформи един център както по чисти технологии, така и по мехатроника, в който да се провеждат изследвания на европейско и световно ниво, да се подготвят млади изследователи в приоритетните научни области на Националната програма за развитие „България 30“, да се подпомага бизнесът с иновативни решения и да се заздрави връзката наука-бизнес.

Гости на церемонията Първата копка на Лабораторния комплекс в кампус „Гео Милев“ ще бъдат представители на Българска академия на науките, на Министерството на образованието и науката, на ИА „Програма за образование“, на община „Слатина“ и др.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top