Loading Events

На 25-27 април 2023 г. в София ще се проведе Международна научна конференцияУчителното евангелие на Константин Преславски и южнославянските преводи на хомилетични текстове (IXXIII в.): филологически и интердисциплинарни ракурси“.

Научният форум се организира от Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките в рамките на проект „Словното богатство на Учителното евангелие на Константин Преславски: старобългарско-гръцки и гръцко-старобългарски речници индекси“, финансиран от Фонд научни изследвания (договор № КП-06-Н50/2). Партньор в събитието е Регионалният исторически музей – София.

Основен акцент на конференцията е създаденото в края на IX в. Учително евангелие – най-ранната преводно-оригинална сбирка от църковни беседи в българската средновековна книжнина и един от малкото текстове с известен автор. То ще бъде анализирано от различни литературни, лингвистични и интердисциплинарни ракурси, като същевременно сбирката ще се разглежда и в по-широката рамка на цялостното творчество на Константин Преславски и на старобългарска книжнина. Специално внимание ще се отдели на ранната рецепция на византийски хомилетични текстове в средновековната литература на балканските славяни. Отделен панел ще бъде посветен на най-новите постижения в областта на дигиталната хуманитаристика и тяхното приложение в полето на историческата лингвистика.

Участват изявени учени от България, Австрия, Белгия, Германия, Италия, Словения, Хърватия и Чехия, а също така и някои млади изследователи от България, Австрия и Хърватия.

Откриване на 25 април 2023 г. от 17 ч. в Зала 1 на Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ (на Ларгото между Президентството и Министерския съвет). Пленарни доклади ще изнесат доайенът на немската палеославистика проф. Кристиан Ханик от Вюрцбург и почетният доктор на Софийския университет и носител на орден „Кирил и Методий“ проф. Роланд Марти от Саарбрюкен.

Повече подробности за програмата могат да се видят на сайта на проекта: https://uchitelnoevangelie.eu/sabitiya/

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top