Loading Events

На 25 април 2023, от 17 часа, в зала БОТАНИКА, на 4 етаж в Националния природонаучен музей при БАН ще бъде открита изложбата Записки по българските
орхидеи
“, посветена на фототипното издание на полевия дневник Орхидеите в България. Записки и рисунки от Любен Домозетски. Ръкописът е създаден в периода 2022 2023 г.
и
представя за първи път всички диворастящи орхидеи у нас. Изложбата ще бъде открита официално от директора на музея, проф. Павел Стоев и от доц. Ина Анева, научен секретар на направление Биоразнообразие, биоресурси и екология в Българската академия на науките. 
В и
зложбата са представени репродукции на избрани от автора страници от полевия дневник Орхидеите в България. Записки и рисунки. Самият дневник също е включен като обект в експозицията, заедно със серия от научни илюстрации, онагледяващи природоизследователските интереси на автора. Освен публикуваните и вече известни за страната видове орхидеи, Любен Домозетски включва и няколко, които той наблюдава за първи път в България. 
По време на откриването на изложбата Любен Домозетски ще подари на Хербариума на Националния природонаучен музей при БАН един спесимен от вида Gymnadenia rubra, наблюдаван от него за първи път у нас в Рила и специално събран и подготвен за колекцията на музея. 

Изданието
Орхидеите в България. Записки и рисунки от Любен Домозетски е съвременен ръкопис, вдъхновен от научните пътешествия и експедиции до екзотични части на света през XIX и началото на ХХ век, документирани в ръкописни девници, с рисунки дело на самите учени или на придружаващ ги художник. Днес, когато съществуват различни технически възможности за документиране на наблюденията, авторът на ръкописа се обръща към този архаичен модел, за да ни въведе като първооткриватели в една вълнуваща „територия“ и да ни срещне с диворастящите орхидеи в България. Следвайки актуални изследвания по темата и основавайки се на авторитетни научни публикации, изкуствоведът, художник и естествоизпитател Любен Домозетски влиза в ролята на изследовател като разширява интересите си в областта на ботаниката и натрупва лични наблюдения и опит в откриването и разпознаването на тези интересни растения. След това „завръщайки се“ в ролята на художник, с молив и бои в ръка систематизира наблюденията си в ръкопис, който представя с кратко описание и с рисунки всички диворастящи видове орхидеи у нас.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top