Loading Events

От 22 до 29 април, 2023 г. в Ботаническа градина на БАН ще се проведат «Пролетни срещи с растенията» всеки ден от 10 до 16 часа. Тематичната експозиция тази година е посветена на растенията епифити – «Кои са растенията епифити, приспособления и начин на живот». Епифити от различни части на света с приспособленията им към този начин на живот ще бъдат показани в централната и най-висока част на оранжериите.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top