Loading Events

https://ifigenia.org/wiki/ICIFS-2023

Целта на ежегодната Международна конференция по интуиционистки размити множества (ICIFS) е да събере специалисти, интересуващи се от интуиционистка размитост, взимане на решения в условия на неопределеност и други свързани теми, и да им даде възможност за дискутиране на теоретичните и практически аспекти на тази сравнително нова област от теорията на размитите множества. От 2013 г. ICIFS е събитие под егидата на Европейската асоциация по размита логика и технологии.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top