Loading Events

3rd International Conference on Botany and Mycology, Sofia

Конференцията цели представяне на оригинални научни изследвания в областта на ботаниката и микологията. Насочена е предимно към изследвания, свързани с таксономия, филогения, разпространение, опазване и рационално използване на растенията и гъбите.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top