Loading Events

На 5 и 6 октомври 2023 г. в Института за исторически изследвания  при Българската академия на науките (бул. „Шипченски проход“  №52, бл. 17, Голям салон, ет. 1) ще се проведе, национална научна конференция „Традиции и модерност: българското общество през „дългия XIX век“.

Научният форум е организиран в рамките на проект „Проблеми на модернизацията на българското общество през „дългия XIX век“ и е съвместна инициатива на учени от Института за исторически изследвания и Историческия музей в гр. Панагюрище. В работата на конференцията са заявили участие 35 учени от институти на Академията, от университети и научни центрове в столицата и страната, които ще представят резултатите от своите изследвания и наблюдения върху проблеми на модернизацията в различни области на социалния, стопанския, политическия и културно-просветния живот, демографското развитие, дарителството, всекидневието и бита на българите за времето от последните десетилетия на XVIII в. до началото на Балканската война през 1912 г. Сравнително дългият исторически период, който е поставен на фокуса на вниманието на учените, им позволява сложните проблеми на навлизането на новото и модерното в живата на българина да бъдат разгледани в техния генезис, развитие, получени резултати и последствията от тях. Предвижда се материалите от конференцията да бъдат обнародвани в отделен тематичен сборник.

ПРОГРАМА

 

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top