Loading Events

Заключителен информационен ден по Национална научна програма “Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ /ЕПЛЮС/ ще се проведе на 19 декември от 9:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Ще бъдат представeни постиженията на учените по програмата, по която водеща научна организация е Българската академия на науките.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top