Loading Events

Пети интердисциплинарен докторантски форум с международно участие организират Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН. Събитието ще се проведе от 16 до 19 април 2024 г. в парк-хотел Кюстендил **** в гр. Кюстендил. Форумът се осъществява с частична подкрепа от Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката.

Традиционният докторантски форум на Център за обучение – БАН вече за втори път ще събере за обмен на научни знания и идеи докторанти и лектори както от страната, така и от чужбина.

Поканени да участват са докторанти от БАН, български и чуждестранни висши училища и научни организации. Основна цел на форума е да стимулира интердисциплинарното мислене и  професионалните контакти между докторанти от различни научни области, както и да мотивира младите учени да реализират свои креативни научни идеи в бизнес практиката.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top