Loading Events

На 24 април 2024 г. от 10:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН (ул. „15 ноември“ №1) Институтът по физика на твърдото тяло ще отбележи 50 годишнината от изобретяването на лазера с меден бромид.

Идеята на акад. Никола Съботинов за създаване на нискотемпературен меден лазер в България е реализирана през 1974 г., когато под неговото ръководство в Института по физика на твърдото тяло е пуснат в действие лазер с пари на меден бромид, признат за изобретение на годината през 1979 г. С цел подобряване на неговите характеристики са проведени редица теоретични и експериментални изследвания и е открит ефектът на водорода. Така е създаден най-мощният изцяло български газов лазер, генериращ във видимата област на електромагнитния спектър, който е патентован в България, Франция, САЩ, Великобритания, Германия, Япония и Австралия. Получените научни резултати са високо оценени от международната научна общност и намират място в световната наука и в университетските образователни програми като например на Университета „Оксфорд“ във Великобритания и Ибараки университета в Япония.

Лазерът с пари на меден бромид достига своето комерсиално развитие най-напред в България. Днес той се произвежда от българската фирма „Пулслайт“ и от фирмите „Норселд“ в Австралия и „Бизон“ в Република Корея. Използва се в медицината, индустрията за прецизна обработка на материали, лазерната локация и навигация, за лазерни дисплеи, изследване на морската вода и др.

Изобретеният от акад. Никола Съботинов лазер е не само пример за добра иновационна практика, но и стимул за оптимизъм, особено сред младите хора, че и у нас  идеите могат да се превърнат в реалност и да се правят неща на равнището на високоразвитите в научно-техническо отношение страни.

В програмата на събитието са включени презентации на учените, участвали в създаването на прототипа,  готов за работа в извън лабораторни условия, за приложението на лазера с пари на меден бромид,  за развитието и перспективите на лазерните технологии и изложба, представяща както целия цикъл на физични изследвания и разработки, така и експонати на произвежданите днес лазери от фирмите Пулслайт, Норселд и Бизон.

Повече информация за организираното Тържествено честване  можете да намерите в Новини на сайта на Института по физика на твърдото тяло (http://www.issp.bas.bg/2970-2/).

Програма на събитието вижте тук.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top