Loading Events

Школата е отворена за докторанти и млади изследователи в областта на социалните науки като психология, демография, социология, социални дейности, антропология, политически науки, културология, етносоциални изследвания, икономика, управление и администрация, комуникации и медийни изследвания, социално-икономическа география и други научни полета на изследване на човека и обществото.

Школата дава възможност за участие с научно съобщение или за участие като слушател. Представените пълни текстове на докладите ще бъдат рецензирани и получилите положителна рецензия доклади ще бъдат публикувани в Том 5 на „СБОРНИК ДОКЛАДИ на Националната школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки“ – електронен сборник със свободен достъп, ISSN: 2683-0868 (Online), ID № 3900 в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

Програмата ще включва още: откриваща пленарна лекция „Детерминанти на знанията и уменията на бъдещето на учениците в България – езикова грамотност, умения за учене и за поставяне на цели“ (доц. д-р Стоянка Черкезова, ИИНЧ-БАН) и два интерактивни образователни формата: работен семинар „Академичното писане“ (проф. д-р Катя Стойчева и Мая Конова, ИИНЧ-БАН) и уъркшоп „Основни принципи (и някои трикове) за създаване на информативен и атрактивен научен постер“ (гл. ас. д-р Елена Цанкова, ИИНЧ-БАН).

Такси правоучастие:

  • участие с научно съобщение и публикуване на доклад: 80 лв.
  • участие като слушател: 30 лв.

Заявките за участие се подават на: https://forms.gle/yrc3Gm9kx6SS4uLWA

ВАЖНИ ДАТИ

  • Подаване на заявки за участие в Школата: до 10 април 2024 г.
  • Заплащане на такса правоучастие: до 22 април 2024 г.
  • Получаване на програмата на Школата: до 30 април 2024 г.
  • Изпращане на пълния текст на докладите: до 16 юни 2024 г.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top