Loading Events

Асоциацията на византинистите и медиевистите в България и Институтът за исторически изследвания при БАН Ви канят на публична лекция, изнесена от проф. дин Ани Данчева-Василева на тема “Две метрополии, два религиозни центъра – Филипопол-Пловдив-Сердика-Средец IV-ХIV в.”. Лекцията се организира в чест на 80-годишнината на проф. Ани Данчева-Василева и ще се проведе на 26 април 2024 г. от 18.00 ч. в Заседателна зала № 1 на Ректората на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

 

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top