Loading Events

В рамките на проект „Европейският Левиатан: Наследството на следвоенната медицина и „общото благо“ (“Taming the European Leviathan: The Legacy of Post-War Medicine and the Common Good” [H2020 ERC-2019-SyG; GAID: 854503]), финансиран от Европейски научен съвет, програма „Синергия“, Рамкова програма „Хоризонт 2020“ ВСЗ „Медицинска антропология“ към ИЕФЕМ – БАН организира международна конференция на тема „Transformations of Postwar Europe: Medicine, Bodies and Technologies“ („Трансформациите на следвоенна Европа: медицина, тела и технологии“).

Следвоенната ера е белязана от бързия растеж на технологиите, които се развиват в различни социални, икономически и политически контексти от двете страни на Желязната/Найлоновата завеса. Конференцията ще постави редица въпроси относно развитието на медицината и технологиите, идеологическите рамки, политическите утопии и институционалните практики. Събитието е форум за дебат за трансформацията на следвоенна Европа през призмата на медицината, медицинските грижи и свързаните с тях технологии. Целта е да се допринесе за по-задълбочено разбиране на променящите се концепции за обгрижването, на промените във взаимоотношенията индивид – обществото – държава. Акцентът е върху взаимосвързаността на Европа, върху преплетената история, която включва различни форми на взаимодействие – пресичане, обмен, конкуренция, конфликти – между „блоковете“ и вътре в тях, между различни общности/групи, общества и държави.

Изследователи от различни институции от 12 държави ще представят своите проучвания, обхващащи няколко подтеми: технологии на (само)управлението; грижа за себе си и (само)контрол; технологии на колективното тяло; утопии, заблуди, рискове; визуализации и репрезентации.

Събитието ще се проведе на 27 – 30 май 2024 г. в Чешкия център (ул. „Георги С. Раковски“ 100, 1000 София).

Повече информация за конференцията и работата по проекта може да намерите на:

https://leviathan-europe.eu/

https://medicalanthropologybg.com/

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top