Международна дейност

Българската академия на науките осъществява значителен дял от международното научно сътрудничество на страната. Академията има многогодишни традиционни връзки с чуждестранни научни и образователни организации и реализира активна политика насочена към международно научно партньорство.

Създаденият през 1957 отдел за международно сътрудничество изпълнява административните функции, необходими за множеството разнообразни международни дейности на Академията, които освен това включват и координацията на национални програми и на програми и проекти, в които са включени някои от българските университети. Задачите на Отдела се състоят в подпомагане на международното научно сътрудничество и разширяване перспективите на научноизследователската дейност на БАН чрез осъществяване на възможности за съвместна работа на български и чуждестранни учени.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Административно обслужване

Отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти”

Създаденият през 1957 отдел за международно сътрудничество изпълнява административните функции, необходими за множеството разнообразни международни дейности на Академията, които освен това включват и координацията на национални програми и на програми и проекти, в които са включени някои от българските университети. Задачите на Отдела се състоят в подпомагане на международното научно сътрудничество и разширяване перспективите на научноизследователската дейност на БАН чрез осъществяване на възможности за съвместна работа на български и чуждестранни учени.

В ежедневните дейности на Отдела преобладаващо място заемат осъществяването на обмена по двустранните спогодби на БАН (чийто брой надхвърля 45), административното осигуряване на участието на Академията в рамковите научни програми на Европейския съюз, както и дейности, осигуряващи членството на БАН в международни организации.

Отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти“ разпространява информация сред звената на БАН за сроковете за представяне на проекти, за възможностите за специализации в чужбина, за международните научни награди, за възможностите за участие на млади учени в конференции в чужбина. Отделът изпълнява и дейности, свързани с осигуряването на средства за командировки в чужбина и прием на чужди учени у нас, с осигуряването на визи, настаняване в хотели и транспорт, както и участва в организирането на конференции, лекции, награждавания, презентации и други.

Състав на отдела:

Венета Николова, началник отдел
Референт за Русия
Тел. 987 74 07, 979 5230
Е-mail: veneta@cu.bas.bg

Томина Галибова, главен експерт
Референт за Полша, Турция, Швеция, EEA grants (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн)
ЕРАЗЪМ координатор – мобилност на учени и служители, договори, входяща мобилност
Тел. 979 5387
Е-mail: tominaglb@cu.bas.bg
E-mail: erasmus@cu.bas.bg

Ирена Иванова, младши експерт
Референт за Италия, Испания, Румъния, Гърция, Сърбия, Северна Македония, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Албания, Косово, Черна гора
Тел. 979 5233
Е-mail: iivanova@cu.bas.bg

Габриела Чупренска, главен експерт
Референт за Чехия, Словакия, Армения, международни организации и европейски програми, координатор на клуб „Научна диаспора“, Национално контактно лице за дейностите Мария Склодовска-Кюри, РП „Хоризонт Европа“ и контактно лице за БАН за мрежата за мобилност EURAXESS
Тел. 979 5241
Е-mail: tchouprenska@cu.bas.bg

Пламен Стефанов, старши експерт
Тел. 979 5238
Е-mail: stefanov@cu.bas.bg

Цветомир Йончев, младши експерт
Референт за Унгария, Украйна, Беларус, Азербайджан, Египет, Израел, Белгия, Молдова, Казахстан, Иран
Тел. 979 5235
Е-mail: tsyonchev@cu.bas.bg
E-mail: erasmus@cu.bas.bg

Вероника Георгиева, младши експерт
Референт за Австрия, Германия, Литва, Латвия, Естония, Китай, Япония, Република Корея, Виетнам, Тайван, Монголия, Мароко, Тунис, Пакистан, Малайзия
Тел. 979 5236
E-mail: v.georgieva@cu.bas.bg

Формуляри

Свали всички

Международно сътрудничество

Грантова схема ЕБР Erasmus+
ИмеРазмерДата на добавяне
Покана за проекти с TUBITAK-232.50 KB15.12.2022 в 8:39
Успешни проекти Мария Склодовска-Кюри K-TRIO31.07 MB03.07.2019 в 18:56

Двустранни спогодби за сътрудничество и обмен

ДържаваИнституцияДетайлиСвободна квотаИзисквания
АвстрияАвстрийска академия на наукитеПърво подписване: 1977 Актуализирана: 1999 Валидност: подновява се автоматично Съвместни проекти: няма Обща квота: няманяма(for visits to Austria) on invitation by a member of the Austrian Academy
АзербайджанАзербайджанска национална академия на наукитеПърво подписване: 2017 (2011) Валидност: 3 години Съвместни проекти: 6 Обща квота: 15 днинямадвустранно подписани проекти
АлбанияАлбанска академия на наукитеПърво подписване: 1990 Актуализирана: 2014 Валидност: безсрочна Съвместни проекти: няма Обща квота: нямадвустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
БеларусНационална академия на науките на БеларусПърво подписване: 2002 Актуализирана: 2016 Валидност: 3 години Съвместни проекти: 9 Обща квота: 10 седмиципри възможностдвустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
БелгияФонд за научни изследвания на ФландрияПърво подписване: 2000 Валидност: (валидност на проектите: 3 години) Съвместни проекти: 14 Обща квота: 30 седмицинямадвустранно подписани проекти, представени едновременно в двете организации
БелгияВалония-Брюксел-интернасионал /Национален фонд за научни изследвания на френската общност на БелгияПърво подписване: 1994 Актуализиране: всяка година Валидност: 3 години Съвместни проекти: 9 Обща квота: 20 седмици Две стипендии за по 800 евро на месец с продължителност не повече от три месеца и максимум 2-ма души за всяка странанямадвустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
Босна и ХерцеговинаАкадемия на науките и изкуствата на Босна и ХерцеговинаПърво подписване: 2016 Валидност: безсрочна Съвместни проекти: няманямадвустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
ГерманияГерманска научноизследователска общност (ДФГ)Първо подписване: 1973 Актуализирана: 2008 Валидност: безсрочнанямаот февруари 2012 г. се кандидатства по електронен път на сайта на DFG
ГърцияСолунски университет АристотелПърво подписване: 2006 Валидност: безсрочна Съвместни проекти: 3 Обща квота: 75 днипри покана и неизползвани дни от общата квотадвустранно подписани проекти, представени едновременно в двете организации; покана от чуждестранния партньор
ГърцияАтински университетПърво подписване: 2010 Валидност: 5 години Съвместни проекти: няма, Споразумението е за обмен на академичен и неакадемичен персонал и докторантипокана от чуждестранния партньор
ЕгипетАкадемия за научни изследвания и технологии на Арабска република ЕгипетПърво подписване: 1991 Актуализирана: 2016 Валидност: 3 години Съвместни проекти: 13 Обща квота: 12,5 седмицинямадвустранно подписани проекти
ЕстонияЕстонска академия на наукитеПърво подписване: 1996 Актуализирана: 2015 Валидност: 3 години Съвместни проекти: 4 Обща квота: 51 днипри възможностдвустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
ИзраелИзраелска академияПърво подписване: 1995 Валидност: безсрочна Съвместни проекти: 4 Обща квота: 9 седмициако има неизползвана квота от общатадвустранно подписани проекти, покана за свободната квота
ИзраелУниверситет Бен-ГурионПърво подписване: 1995 Валидност: безсрочна Съвместни проекти: 1 Обща квота: индивидуалнанямадвустранно подписани проекти
ИспанияВисш съвет за научни изследвания на ИспанияПърво подписване: 2003 Актуализирана: замразена от 2012 г. по искане на испанската страна
ИталияCNR (Национален съвет за научни изследвания)Първо подписване: 1967 Актуализирана: 2012 Валидност на спогодбата : 6 години, валидност на проектите 3 години Съвместни проекти: 10 (гарантирани 2000 евро на проект годишно за българските учени, всяка страна си поема разноските на своите учени)двустранно подписани проекти представени едновременно на двете организации
КитайКитайска академия на социалните и хуманитарни наукиПърво подписване: 2000 Валидност: безсрочна Съвместни проекти: 2 Обща квота: 10 седмиципри възможностдвустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
КитайКитайска академия на наукитеПърво подписване: 1986 Актуализирана: 2002 Валидност: безсрочна Съвместни проекти: няма Обща квота: 10 седмицинямадвустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
КосовоАкадемия на науките и изкуствата на КосовоПърво подписване: 2012 Валидност: подновява се автоматично Съвместни проекти: няманямазаявен двустранен интерес от двете организации
ЛатвияЛатвийска академия на наукитеПърво подписване: 1996 Актуализирана: 2015 Валидност: 3 години Съвместни проекти: 9 Обща квота: 12 седмиципри възможностдвустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
ЛитваЛитовска академия на наукитеПърво подписване: 2007 Валидност: безсрочна Съвместни проекти: 4 Обща квота: 8 седмиципри възможностдвустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
МакедонияМакедонска академия на науките и изкустватаПърво подписване: 1999 Актуализирана: 2014 Валидност: безсрочна Съвместни проекти: 15, валидност на проектите 2 години (всяка страна поема разноските на своите учени)двустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
МолдоваАкадемия на науките на МолдоваПърво подписване: 1999 Валидност: безсрочна Съвместни проекти: няманаличие на финансови възможности
МонголияМонголска академия на наукитеПърво подписване: 1968 Съвместни проекти: няма Обща квота: не е фиксиранадвустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
ПолшаПолска академия на наукитеПърво подписване: 1959 Актуализирана: 2018 Валидност: 3 години (2018-2020) Съвместни проекти: 31 Обща квота: 40 седмиципри възможностдвустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
Република КореяКорейски институт за наука и технологии, KISTПърво подписване: 2012 Валидност: автоматично подновяване на всеки 5 години Съвместни проекти: няманяма
Република Сръбска в Босна и ХерцеговинаАкадемия на науките и изкуствата на Република Сръбска в Босна и ХерцеговинаПърво подписване: 2015 Валидност: подновява се автоматично Съвместни проекти: няманямазаявен двустранен интерес от двете организации
РумънияРумънска академияПърво подписване: 1959 Актуализирана: 1999 Валидност: безсрочна Съвместни проекти: 43 Обща квота: 60 седмици10 седмицидвустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
РусияРуска академия на науките (РАН)Първо подписване: 1958 Актуализирана: 2012 Споразумение за сътрудничество в областта на фундаменталните космически изследвания Квота 35 седмици, 35 проекта
СловакияСловашка академия на наукитеПърво подписване: 1994 Актуализирана: 2018 Валидност: 3 години Съвместни проекти: 12 проекта Обща квота: 14 седмици1 месец за командировки на млади ученидвустранно подписани проекти, покана за свободната квота
СловенияСловенска академия на науките и изкустватаПърво подписване: 2007 Валидност: безсрочна Съвместни проекти: 2 Обща квота: 6 седмицинямадвустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
СърбияСръбска академия на науките и изкустватаПърво подписване: 1998 Актуализирана: 2007 Валидност: безсрочна Съвместни проекти: 19 Обща квота: 35 седмицинямадвустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
ТайванМинистерство на науката и технологиитеПърво подписване: 2001 Валидност: безсрочна Съвместни проекти: 1 Обща квота: няманямадвустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
ТурцияTÜBİTAK (Турски национален съвет за научни и технически изследвания)Първо подписване: 2002 Валидност: безсрочна Съвместни проекти: 4 (всеки със собствена квота) Обща квота: няманямадвустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
ТурцияТурска академия на науките (TUBA)Първо подписване: 2003 Валидност: безсрочна Съвместни проекти: няма Обща квота: 6 месецакомандировки на български учени по покана от турски партньор
УкрайнаНационална академия на науките на УкрайнаПърво подписване: 1996 Актуализирана: 2016 Валидност: подновява се на всеки 3 години Съвместни проекти: 4 Обща квота: 30 седмиципри възможностдвустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
УкрайнаХарковски национален университетПърво подписване: 2006 Актуализирана: 2017 Валидност: подновява се на всеки 5 години Съвместни проекти: няма Обща квота: не е фиксиранапри възможностдвустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
УнгарияУнгарска академия на наукитеПърво подписване: 1995 (1958) Актуализирана: 2016 Валидност: 3 години Съвместни проекти: 14 Обща квота: индивидуална за всеки проектоколо 3 седмицидвустранно подписани проекти, покана за свободната квота
ФранцияНационален център за научни изследвания на ФранцияПърво подписване: 1965 Актуализирана: предстои подписване Валидност: 4 години Съвместни проекти: 1 Обща квота: няманямадвустранно подписани проекти представени едновременно на двете организации на всеки две години
ХърватияХърватска академия на науките и изкустватаПърво подписване: 1997 Актуализирана: 2007 Валидност: безсрочна Съвместни проекти: 2 Обща квота: 8 седмицинямадвустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
Черна гораЧерногорска академия на науките и изкустватаПърво подписване: 2003 Актуализирана: 2006 Валидност: безсрочна Съвместни проекти: 2 Обща квота: 3 седмициналичие на финансови възможности, покана от приемащата страна
Чешка републикаЧешка академия на наукитеПърво подписване: 1993 Актуализирана: 2017 Валидност: 3 години Съвместни проекти: 16 Обща квота: индивидуална за всеки проект2 седмицидвустранно подписани проекти, покана за свободната квота
ШвецияКралска академия за литература, история и антикварни ценностиПърво подписване: 2000 Валидност: безсрочна Съвместни проекти: 1 Обща квота: 8 седмицинямадвустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
ЯпонияТокийски университет на наукатаПърво подписване: 2006 Актуализирана: 2012 Валидност: 3 години Съвместни проекти: няма Квота: нямадвустранно подписани проекти или предложения за двустранни семинари, представени едновременно на двете организации
ЯпонияЯпонски научен съвет, SCJСпоразумение за сътрудничество, подписано 2012 г. Валидно за 5 годишен период, без квота

Международни програми и инициативи

Завършили програми

  • Хоризонт 2020
  • Седма рамкова програма на Европейския съюз

  • Шеста рамкова програма на Европейския съюз

  • Пета рамкова програма на Европейския съюз

  • Участие на Българската академия на науките в изграждането на Европейското научно пространство

Членство в международни организации

Българската академия на науките, пряко или чрез своите звена, е представител на България в междуправителствени организации, обединяващи политици, изследователи и общественици, работещи за решаването на глобални проблеми.

Академията е член на редица неправителствени организации, които обединяват водещи научни центрове от цял свят съсредоточени върху конкретни научни области.

Новини

ALLEA ПЛЕДИРА ЗА ВТОРИЧНИ ПРАВА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ЦЕЛИЯ ЕС И ЗА ПО-ДОБРО ДОГОВАРЯНЕ НА БЪДЕЩИ “ГОЛЕМИ СДЕЛКИ”.

събота, 17 декември 2022 |Коментарите са изключени за ALLEA ПЛЕДИРА ЗА ВТОРИЧНИ ПРАВА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ЦЕЛИЯ ЕС И ЗА ПО-ДОБРО ДОГОВАРЯНЕ НА БЪДЕЩИ “ГОЛЕМИ СДЕЛКИ”.

В ПОСЛЕДНОТО СИ СТАНОВИЩЕ ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА АКАДЕМИИТЕ НА НАУКИТЕ (ALLEA) ОЦЕНЯВА НЕЖЕЛАНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ НАСТОЯЩИТЕ "ГОЛЕМИ СДЕЛКИ" И ДАВА ПРЕПОРЪКИ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ, БИБЛИОТЕКИТЕ И ПОЛИТИЦИТЕ КАК ДА СЕ ПОСТИГНЕ ПО-СПРАВЕДЛИВА СИСТЕМА ЗА СПОДЕЛЯНЕ [...]

Препоръки на Science Europe за намаляване неравенствата в областта на научните изследвания и иновациите и насърчаване циркулацията на мозъци

сряда, 23 ноември 2022 |Коментарите са изключени за Препоръки на Science Europe за намаляване неравенствата в областта на научните изследвания и иновациите и насърчаване циркулацията на мозъци

Към укрепване на системите за научни изследвания и иновации в Европа Съществуват значими различия между капацитета на европейските държави в областта на научните изследвания и иновациите (НИИ). Съществуващите различия между отделните части на Европа са [...]

Европа се нуждае от повече стратегическо управление на кризи, съветват академиите Европейската комисия

четвъртък, 17 ноември 2022 |Коментарите са изключени за Европа се нуждае от повече стратегическо управление на кризи, съветват академиите Европейската комисия

Европейските академии и мрежи изиграха основна роля в изготвянето на научни съвети за управлението на кризи, връчени на европейските комисари днес в Европейския парламент в Страсбург. По искане на Комисията независими експерти от SAPEA, която [...]

Реформа в оценяването на научните изследвания: ALLEA обявява допълнителна подкрепа за своите академии

понеделник, 17 октомври 2022 |Коментарите са изключени за Реформа в оценяването на научните изследвания: ALLEA обявява допълнителна подкрепа за своите академии

ALLEA подписа Европейското Споразумение за реформа в оценяването на научните изследвания и обяви в ново изявление, че ще продължи да подкрепя своите академии членки при разработването на критерии за оценка, основани на принципите на качество, [...]

Подобряването на приобщаването в цифровото образование изисква системен подход, който да обхваща преподаването и ученето на различни нива

събота, 17 септември 2022 |Коментарите са изключени за Подобряването на приобщаването в цифровото образование изисква системен подход, който да обхваща преподаването и ученето на различни нива

Европейската комисия наскоро публикува две покани за представяне на идеи и данни относно осигуряването на равен достъп до цифрово образование и насърчаването на цифровите умения. Обратната връзка ще бъде използвана при подготовката на предложение [...]

Откриване на Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие (IYBSSD)

четвъртък, 7 юли 2022 |Коментарите са изключени за Откриване на Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие (IYBSSD)

Гледайте церемонията по откриването на Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие (IYBSSD) онлайн в петък, 8 юли 2022 г. International Science Council подкрепя Международната година, като признава, че фундаменталните науки са жизненоважни за [...]

Възможности за кандидатстване от ISC

петък, 24 юни 2022 |Коментарите са изключени за Възможности за кандидатстване от ISC

Възможности за кандидатстване: Нова покана за Ocean Decade (краен срок 30 август) •Покана за кандидати от Десетилетието на океанските науки за устойчиво развитие на ООН 2021-2030 (крайният срок изтича) • Дистанционно сътрудничество в Международен астрономически съюз [...]

Science Europe публикува ценностна рамка, която заляга в основата на ефективните и висококачествени изследователски системи

сряда, 15 юни 2022 |Коментарите са изключени за Science Europe публикува ценностна рамка, която заляга в основата на ефективните и висококачествени изследователски системи

Science Europe публикува рамка от споделени ценности, която да служи като ръководство за насърчаване на ориентираната към бъдещето научноизследователска култура в рамките на Европейското научноизследователско пространство и в световен мащаб. Тя представлява набор от споделени [...]

Среща на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC)

вторник, 14 юни 2022 |Коментарите са изключени за Среща на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC)

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и научните секретари на БАН доц. Ина Анева и доц. Деница Борисова участваха в среща на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC) на 8-10 юни 2022 г. близо [...]

„Безпрецедентна и неприключила: Пандемията от Ковид-19 и последствията за националната и глобална политика”

вторник, 7 юни 2022 |Коментарите са изключени за „Безпрецедентна и неприключила: Пандемията от Ковид-19 и последствията за националната и глобална политика”

В резултат на проекта на International Science Council „Сценарии на резултатите от Ковид-19“, докладът „Безпрецедентна и неприключила: Пандемията от Ковид-19 и последствията за националната и глобална политика“ се стреми да подкрепи промяната в мисленето, която [...]

Последни новини от ISC

вторник, 10 май 2022 |Коментарите са изключени за Последни новини от ISC

Стартира проекта „Сценарии на последиците от COVID-19“ Нов доклад разкрива широкообхватното въздействие на COVID-19 отвъд здравето и нарастващите неравенства по света. Документът проследява три потенциални сценария до 2027 г. и предупреждава, че пандемията рискува да [...]

Академичната система също допринася за изменението на климата, твърди нов доклад на Европейските академии

понеделник, 9 май 2022 |Коментарите са изключени за Академичната система също допринася за изменението на климата, твърди нов доклад на Европейските академии

Нов доклад на Европейската федерация на академиите на науките и хуманитарните науки – ALLEA, разглежда въздействието на академичната система върху климата чрез дейностите й от гледна точка на различни заинтересовани страни, които играят ключова роля [...]

Предстоящи събития на ISC

вторник, 26 април 2022 |Коментарите са изключени за Предстоящи събития на ISC

Уебинар: Разбирането на обществото за използванто на статистиката при  пандемия ISC ви кани на своя последен уебинар от серията от шест части, посветени на COVID и социалните науки, общественото разбиране и използването на статистиката във [...]

Патентната система се нуждае от корекция, за да се хармонизира с целите на отворената наука, казват европейските академии

понеделник, 18 април 2022 |Коментарите са изключени за Патентната система се нуждае от корекция, за да се хармонизира с целите на отворената наука, казват европейските академии

Новото изявление на ALLEA разглежда съществуващата патентна система в контекста на идеалите и целите на отворената наука и препоръчва въвеждането на гратисни периоди в заявленията за патент. В новото изявление на ALLEA (Европейската федерация на [...]

Новини и събития от International Science Council

понеделник, 11 април 2022 |Коментарите са изключени за Новини и събития от International Science Council

Президентът на Питър Глюкман публикува статия в Nature „Заедно трябва да помогнем на бежанците да процъфтяват". Държавите биха могли да се координират, за да адаптират съществуващите вече изследователски институти или да създадат нови така, че [...]

Регенеративно земеделие: здравата почва е най-добрият залог за съхранение на въглерод

четвъртък, 7 април 2022 |Коментарите са изключени за Регенеративно земеделие: здравата почва е най-добрият залог за съхранение на въглерод

Земеделието е основният двигател на глобалното обезлесяване и промените в земята, а хранителните системи представляват повече от една трета от глобалните емисии на парникови газове. Това го прави основен виновник за изменението на климата. Новият [...]

Последни новини от International Science Council

вторник, 29 март 2022 |Коментарите са изключени за Последни новини от International Science Council

International Network for Government Science Advice (INGSA) към International Science Council разработи обучителен модул по научни съвети и дипломация за членовете на общността.  „Принципи и структури на научните съвети: очертания“ си поставя за цел да [...]

Последни новини от International Science Council

понеделник, 14 март 2022 |Коментарите са изключени за Последни новини от International Science Council

По повод Международния ден на математиката #idm314, International Science Council кани всички свои членове да се присъединят към честванията и да разгледат новия наръчник на ЮНЕСКО „Математици в действие“. В рамките на проекта на ISC [...]

Изявления на международни научни организации във връзка със ситуацията в Украйна

сряда, 9 март 2022 |Коментарите са изключени за Изявления на международни научни организации във връзка със ситуацията в Украйна

Европейска федерация на академиите на науките и на хуманитарните науки – ALLEA: https://allea.org/wp-content/uploads/2022/02/ALLEA-Statement-Ukraine.pdf Международен научен съвет - International Science Council: https://council.science/current/news/isc-statement-ukraine/ Science Europe: https://www.scienceeurope.org/news/support-statement-ukraine/ Union Académique Internationale: http://www.unionacademique.org/en/news/24/statement-of-the-uai-on-the-invasion-of-ukraine?from=home

Науката подкрепя новите и подобрени програми за скрининг на рак, съобщават съветници от ЕС

вторник, 8 март 2022 |Коментарите са изключени за Науката подкрепя новите и подобрени програми за скрининг на рак, съобщават съветници от ЕС

Според експерти, съветващи Европейската комисия, съществуват научни основания за въвеждане на животоспасяващи скринингови програми в държавите-членки на ЕС, както за рак на белия дроб, така и за рак на простатата. Това е възможно да се [...]

Европейските академии на науките възразяват срещу субсидиите за биоенергия с улавяне и съхранение на въглерод (BECCS)

понеделник, 7 март 2022 |Коментарите са изключени за Европейските академии на науките възразяват срещу субсидиите за биоенергия с улавяне и съхранение на въглерод (BECCS)

Докато Европейският съюз обсъжда новото законодателство за сертифициране на технологии за отстраняване на въглерод, Европейските академии на науките алармират, че милиарди от парите на данъкоплатците ще отидат за технологии, които рискуват да не изпълнят обещанията [...]

ISC обявява конкурс за членове на Съвместния научен комитет на Световната програма за изследвания на климата

понеделник, 7 март 2022 |Коментарите са изключени за ISC обявява конкурс за членове на Съвместния научен комитет на Световната програма за изследвания на климата

ISC обявява конкурс за членове на Съвместния научен комитет на Световната програма за изследвания на климата за мандат от 4 години от 1 януари 2023 до 31 декември 2026. Съвместния научен комитет предоставя научни насоки [...]

ANSO публикува нюзлетър, посветен на уъркшопа от ноември 2021 г. на тема „Жените в науката“

понеделник, 7 март 2022 |Коментарите са изключени за ANSO публикува нюзлетър, посветен на уъркшопа от ноември 2021 г. на тема „Жените в науката“

Неравенството между половете започна значително намалява през последните десетилетия с нарастването на броя жените в различни области на науката, включително технологии, инженерство, математика и медицина (STEMM), както и социални и хуманитарни науки. Въпреки, че съществуващите [...]

Покана от ISC за Международен ден на жените и момичетата в науката

четвъртък, 10 февруари 2022 |Коментарите са изключени за Покана от ISC за Международен ден на жените и момичетата в науката

Международният ден на жените и момичетата в науката – 11 февруари е иницииран от ЮНЕСКО за признаване на важната роля на жените и момичетата в науката и технологиите. През 2022 г. той се провежда под [...]