Зала “Проф. Марин Дринов”

Места – 208 в конфигурация тържествена зала със сцена.

Основно оборудване:

 • Катедра със статичен микрофон;
 • Екран и мултимедия;
 • Озвучителна система;
 • Презентационна техника;
 • Дискусионна уредба и подвижни микрофони;
 • Интернет;
 • Лаптоп.

Допълнителни услуги, които са предмет на допълнително договаряне:

 • Кафе пауза (кафе, чай, минерална вода, дребни сладки и соленки)
 • Кетъринг и коктейл.
Такси за провеждане на мероприятия от външни физически или юридически лица в Зала “Проф. Марин Дринов” в сградата на БАН, гр. София, ул. „15 ноември” № 1

В работни дни (понеделник-петък)

Наем в рамките на работното време –от 9:00 до 17:30 ч.:

 • до 2 часа – 350 лева без ДДС
 • до 4 часа – 600 лева без ДДС
 • до 8 часа – 1100 лева без ДДС

В цената е включено и обслужване от техник-озвучител.

Извън работно време, след 17:30 часа:

Наем по 100 лв. на всеки допълнителен час

Хонорар за техник-озвучител:

 • до 2 часа – 30 лева без ДДС
 • до 4 часа – 60 лева без ДДС

В неработни – почивни (събота и неделя) и празнични дни:

Наем:

 • до 2 часа – 450 лева без ДДС
 • до 4 часа – 700 лева без ДДС
 • до 8 часа – 1200 лева без ДДС

Хонорар за техник-озвучител:

 • до 4 часа – 70 лева без ДДС
 • до 8 часа – 120 лева без ДДС
Отстъпки от наема за ползване на Зала “Проф. Марин Дринов” на БАН:

При ползване от 3 до 7 последователни дни – 10% отстъпка от общата стойност на наема.
При ползване над 7 поредни дни – 20% отстъпка от общата стойност на наема.

За допълнителна информация относно реда и условията за ползване на залите – тел. 02 979 5281 и тел. 02 979 5334.

Зала “Акад. Иван Евстратиев Гешов”

Брой места – 22 около конферентната маса или 40 в цялата зала

Залата се ползва в пакет със следното техническо оборудване:

 • Конферентна маса;
 • Презентационна техника;
 • Дискусионна уредба;
 • Интернет;
 • Лаптоп

Наем в работни дни (понеделник-петък), в рамките на работното време от 9:00 до 17:30 ч.:

 • до 2 часа – 150 лева без ДДС
 • до 4 часа – 250 лева без ДДС
 • до 8 часа – 450 лева без ДДС

Допълнителни услуги, които са предмет на допълнително договаряне и заплащане към наема на залата:

 • Кафе пауза (кафе, чай, минерална вода, дребни сладки и соленки).
 • Кетъринг и коктейл.

За допълнителна информация относно реда и условията за ползване на залите – тел. 02 979 5281 и тел. 02 979 5334.

Ползване на централното фоайе на БАН-А като изложбено пространство:

 • Периодът на продължителност на изложба – 2 седмици (в случай, че има възможност, се продължава, но не повече от 1 месец).
 • Наемната цена за 2-седмичен период е 200 лева (с ДДС), за 1-седмичен период – 120 лева (с ДДС) или дарена 1 творба от автора.
 • Техническата организация (подреждане, окачване и т.н), популяризиране и рекламни материали са ангажимент на ползвателя.
 • Ползването на залите на БАН-А и на изложбеното пространство от институти и звена на БАН е безвъзмездно, а външните лица спазват приетите условия за отдаване под наем.

За допълнителна информация относно ползването на централното фоайе – Емилия ХРИСТОСКОВА, тел. 02 979 52 67.

Помещения и други имоти под наем

Българската академия на науките отдава под наем

понеделник, 19 септември 2022 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките отдава под наем

Българската академия на науките отдава под наем метална конструкция - склад град София – ул. Акад. Г. Бончев зад бл. 27 – помещение с площ от 340 кв.м, при начална месечна наемна цена 2,00 евро/кв.м [...]

Българската академия на науките отдава под наем

вторник, 13 септември 2022 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките отдава под наем

Българската академия на науките отдава под наем в град Пловдив – ул. Филип Македонски №29, сграда на Академията площ от 0,50 кв.м за монтиране на 1 бр. вендинг автомат за продажба на топли напитки, във [...]

Българската академия на науките отдава под наем

вторник, 13 септември 2022 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките отдава под наем

Българската академия на науките отдава под наем помещение град Пловдив – ул. Филип Македонски №29 сграда на Академията Помещение с площ от 25 кв.м на втори етаж, при начална месечна наемна цена 3,00 евро/кв.м или [...]

Българската академия на науките отдава под наем

сряда, 13 април 2022 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките отдава под наем

Българската академия на науките отдава под наем помещения в сграда на БАН, град Пловдив – ул. Филип Македонски №29 Помещение № 425 на четвъртия етаж с площ от 25 кв. м, при начална наемна цена [...]

Българската академия на науките отдава под наем

петък, 18 март 2022 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките отдава под наем

Българската академия на науките отдава под наем град София – бул. Цариградско шосе 72, Научен комплекс на БАН-2 (7-8-ми км), в сграда блок 10 – помещениe, с площ от 15 кв. м на първи етаж [...]

Българската академия на науките отдава под наем

петък, 18 март 2022 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките отдава под наем

Българската академия на науките отдава под наем град София – ул. Акад. Георги Бончев, Научен комплекс -1  на БАН (4-ти км), в сграда бивша Отоплителна централа (ОЦ) Помещение с площ от 140 кв. м, подходящо [...]