Национална академична мрежа

Главна цел на Националната академична мрежа (НАМ) е създаване на условия и предпоставки за пълноценно сътрудничество между звената на БАН и висшите училища, индустриалните организации и общинските ръководства в съответните региони и административни области в Република България.

Създадени са Регионални академични центрове (РАЦ) в Пловдив, Варна, Стара Загора, Сливен, Бургас, Добрич, Габрово, Шумен, Плевен, Велико Търново, Русе, Благоевград, Разград, Монтана, Враца, Казанлък, Смолян. Меморандуми за научно-техническо сътрудничество с НАМ са подписали и общинските ръководства на градовете Гюргево, Драма, Серес, както и Университетът в град Ниш и Тракийският университет в Одрин.

Целта на създадените РАЦ в страната е те да се утвърдят като средища, които създават възможности за прилагане на интердисциплинарен подход в научните изследвания, образованието и най-вече ефикасни приложни резултати, обслужващи бизнеса, общинските и национални управленски организации и институции.

Основните насоки на взаимодействието и сътрудничеството между обединените на доброволен принцип партньори в РАЦ са определени в сключените между тях и Ръководството на БАН меморандуми и споразумения за сътрудничество. В тези документи са отразени специфичните за региона интереси и потребности на партньорите на РАЦ, особено на общините, посочени са конкретни теми и цели на сътрудничество, както и правата и задълженията на участниците.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Ръководство

Главен координатор на НАМ:
проф. д-р Митко Димитров
e-mail: nam@cu.bas.bg
m.dimitrov@iki.bas.bg
тел. 0888 352 880

Асистент координатор:
Рени Нешева
e-mail: reni.nesheva@cu.bas.bg
renata_blu@abv.bg
тел. 0887 317 245

Консултативен съвет

Председател: акад. Димитър Димитров

 1. акад. Петър Кендеров
 2. акад. Дамян Дамянов
 3. акад. Васил Сгурев
 4. акад. Ячко Иванов
 5. акад. Константин Косев
 6. акад. Георги Марков
 7. акад. Александър Александров
 8. акад. Атанас Атанасов
 9. акад. Евгени Головински
 10. акад. Христо Цветанов
 11. чл.-кор. Стефан Хаджитодоров
 12. проф. дфн Петър Петров
 13. проф. дн Гарабед Минасян
 14. проф. Митко Димитров

Документи

Актуално

Представяне на новото издание Българският Северозапад: минало и съвременност в гр. Монтана

понеделник, 5 декември 2022 |Коментарите са изключени за Представяне на новото издание Българският Северозапад: минало и съвременност в гр. Монтана

На 2 декември 2022 г. в eкспозиционната зала на Регионалния исторически музей в гр. Монтана като съставител и редактор чл.-кор. проф. дин Александър Костов представи новия сборник Българският Северозапад: минало и съвременност (София, Тендрил, 2022, [...]

Фотоизложба и обучение „Авиационни делници“ представя РАЦ–Плевен

вторник, 29 ноември 2022 |Коментарите са изключени за Фотоизложба и обучение „Авиационни делници“ представя РАЦ–Плевен

С фотоизложба и обучение на тема „Авиационни делници“ Регионалният академичен център–Плевен осъществява политиката за развитие на МУ-Плевен в направление „Свързаност и партньорство“ На 28 ноември в Центъра за работа с деца – Плевен (ЦРД), [...]

Традиционна научна конференция в  Регионален  академичен център – Разград

понеделник, 7 ноември 2022 |Коментарите са изключени за Традиционна научна конференция в  Регионален  академичен център – Разград

На 4 ноември, в Разград, Регионалният  академичен център - Разград съвместно с Русенския университет филиал - Разград бяха домакини на  традиционната научна конференция с международно участие под наслов: „Нови индустрии, дигитална икономика,   общество – проекции [...]

Изложба „Пантеон на Българското възраждане“ в Казанлък

сряда, 2 ноември 2022 |Коментарите са изключени за Изложба „Пантеон на Българското възраждане“ в Казанлък

Документалната изложба „Пантеон на Българското възраждане“ в Казанлък представят Общинска библиотека „Искра“ и Регионален академичен център – Казанлък. Експозицията, включваща 12 постера с непубликувани снимки и документи на изявени възрожденски дейци, е организирана от [...]

С поредица от научни форуми и тържествени събития Регионалният академичен център – Плевен, в сътрудничество с ИМИ-БАН отбеляза 48 години от основаването на Медицински университет –  Плевен  

петък, 28 октомври 2022 |Коментарите са изключени за С поредица от научни форуми и тържествени събития Регионалният академичен център – Плевен, в сътрудничество с ИМИ-БАН отбеляза 48 години от основаването на Медицински университет –  Плевен  

На 27 октомври 2022 г., в зала „Луи Пастьор“ на Факултет „Фармация“, в 14:30 ч. се откри ХХ Юбилейна национална научна сесия за студенти и преподаватели на Медицински колеж под наслов „Традиции и предизвикателства“ със [...]

Науката и културата потърсиха допирни точки в Казанлък

четвъртък, 20 октомври 2022 |Коментарите са изключени за Науката и културата потърсиха допирни точки в Казанлък

Работна среща между учени от Института по математика и информатика на БАН и директори на културни институти в община Казанлък се проведе на 19 октомври по инициатива на ръководителя на Регионалния академичен център инж. Владимир [...]

Регионални академични центрове на БАН

Регионален академичен център Благоевград

Регионален академичен център Благоевград

Координатор:
проф. Петър Миланов

Телефон:
0894 426 036

Е-mail:
peter_milanov77@yahoo.com

Регионален академичен център Бургас

Регионален академичен център Бургас

Координатор:
проф. д-р Севдалина Турманова

Телефон:
0885 848 448

Е-mail:
sturmanova@abv.bg

Регионален академичен център Варна

Регионален академичен център Варна

Координатор:
инж. Иван Табаков

Телефон:
0887 361 359

Е-mail:
tabakovvcci@gmail.com

Регионален академичен център Велико Търново

Регионален академичен център Велико Търново

Координатор:
проф. Стефка Буюклиева

Телефон:
0888 131 165

Е-mail:

stefka@ts.uni-vt.bg

Регионален академичен център Враца

Регионален академичен център Враца

Координатор:
инж. Илиана Филипова

Телефон:
0888 213 100

Е-mail:
philipova.iliana@gmail.com

Регионален академичен център Габрово

Регионален академичен център Габрово

Координатор:
доц. д-р Станимир Йорданов

Телефон:
0899 991 449

Е-mail:
sjjordanov@gmail.com

Регионален академичен център Добрич

Регионален академичен център Добрич

Координатор:
доц. д-р Силвена Йорданова

Телефон:
0898 726 059

Е-mail:
silvena.dencheva@vumk.eu

Регионален академичен център Kазанлък

Регионален академичен център Kазанлък

Координатор:
инж. Владимир Чучумишев

Телефон:
0889 310 500

Е-mail:
vlado.ch@gmail.com

Регионален академичен център Монтанa

Регионален академичен център Монтанa

Координатор:
инж. Валери Георгиев

Телефон:
0887 469 801

Е-mail:
vgeorgiev_2010@mail.bg

Регионален академичен център Плевен

Регионален академичен център Плевен

Координатор:
доц. Теодора Вълова, д.п.

Телефон:
0889 905 955

Е-mail:
valova.teodora@gmail.com

Регионален академичен център Пловдив

Регионален академичен център Пловдив

Координатор:
доц. Лиляна Колаклиева

Телефон:
0893 611 033

Е-mail:
ohmic@mbox.digsys.bg

Регионален академичен център Разград

Регионален академичен център Разград

Координатор:
доц. д-р Цветан Димитров

Телефон:
0887 631 645

Е-mail:
tz_dimitrow@abv.bg

Регионален академичен център Русе

Регионален академичен център Русе

Координатори:
доц. Емил Трифонов

Телефони:
0888 009 535

Е-mails:
e_trifonov@abv.bg

Регионален академичен център Сливен

Регионален академичен център Сливен

Координатор:
доц. Владимир Демирев

Телефон:
0888 186 970

Е-mail:
vldemirev@abv.bg

Регионален академичен център Смолян

Регионален академичен център Смолян

Координатор:
инж. Момчил Караиванов

Телефон:
0888 889 820

Е-mail:
momchil.work@gmail.com

Регионален академичен център Стара Загора

Регионален академичен център Стара Загора

Координатор:
инж. Олег Стоилов

Телефон:
0888 303 103

Е-mail:
ostoilov@chambersz.com

Регионален академичен център Шумен

Регионален академичен център Шумен

Координатор:
проф. дин Георги Колев

Телефон:
0899 901 930

Е-mail:
rector@shu.bg