Начало/Събития/
Цял ден

ХХII конгрес на Карпато-Балканската геологическа асоциация

Пловдив

От 6 до 11 септември в Пловдив ще се състои ХХII конгрес на Карпато-Балканската геологическа асоциация, който е и юбилеен - 100 години от основаването на асоциацията. Два института на Българската академия на науките - Геологическият институт "Акад. Страшимир Димитров" и Институтът по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов" участват в организацията. Уеб страницата на конгреса е CBGA 2022 ПРОГРАМА

Международна научна конференция „Компютърната лингвистика в България“

„Компютърната лингвистика в България“ (CLIB, https://dcl.bas.bg/clib/) е международна научна конференция, която си поставя за цел да осигури форум за представянето на научните постижения в областта на компютърната лингвистика, с фокус върху езиците с малък брой носители и недостатъчно добре развити ресурси и програми за автоматична обработка на езика. Петото издание на конференцията ще се проведе на 8 и 9 септември в гр. София. Конференцията ще бъде открита с пленарен доклад на проф. Шули Уинтнър от Университета в Хайфа, Израел, на тема The Hebrew Essay Corpus. Проф. Уинтнър е председател на Европейския отдел на Асоциацията по компютърна лингвистика, изследовател с разностранна дейност в областта на езиковите формализми, компютърната морфология и синтаксис, езиковите ресурси, машинния превод и др. На втория ден от конференцията участниците ще имат удоволствието [...]

Международна конференция по интуиционистки размити множества ICIFS’2022

онлайн и в Института по биофизика и биомедицинско инженерство

На  9 и 10 септември ще се проведе 25-то издание на Международната конференция по интуиционистки размити множества. Целта на конференцията е да събере специалисти, интересуващи се от интуиционистка размитост, взимане на решения в условия на неопределеност и други свързани теми, и да им даде възможност за дискутиране на теоретичните и практически аспекти на тази сравнително нова област от теорията на размитите множества. От 2013 г. ICIFS е събитие под егидата на Европейската асоциация по размита логика и технологии. Конференцията ще се проведе онлайн и на живо в Института по биофизика и биомедицинско инженерство, София, България.

Go to Top