Loading Events

„Компютърната лингвистика в България“ (CLIB, https://dcl.bas.bg/clib/) е международна научна конференция, която си поставя за цел да осигури форум за представянето на научните постижения в областта на компютърната лингвистика, с фокус върху езиците с малък брой носители и недостатъчно добре развити ресурси и програми за автоматична обработка на езика.

Петото издание на конференцията ще се проведе на 8 и 9 септември в гр. София.

Конференцията ще бъде открита с пленарен доклад на проф. Шули Уинтнър от Университета в Хайфа, Израел, на тема The Hebrew Essay Corpus. Проф. Уинтнър е председател на Европейския отдел на Асоциацията по компютърна лингвистика, изследовател с разностранна дейност в областта на езиковите формализми, компютърната морфология и синтаксис, езиковите ресурси, машинния превод и др.

На втория ден от конференцията участниците ще имат удоволствието да чуят пленарния доклад Detect – Verify – Communicate: Combating Misinformation with More Realistic NLP на проф. Ирина Гуревич от Техническия университет в Дармщат, Германия, вицепрезидент на Асоциацията по компютърна лингвистика, учен с множество постижения в областта на извличането на информация, семантичния анализ, машинното самообучение и др.

В рамките на Специалната сесия, посветена на Уърднет, Фреймнет и онтологиите, пленарен доклад на тема Lexical Conceptual Resources in the Era of Neural Language Models ще изнесе проф. Болете Сандфорд Педерсен, ръководител на Центъра за езикови технологии към Копенхагенския университет и член на Изпълнителния съвет на Глобалната уърднет асоциация, изследовател с високи научни постижения в областта на компютърната лексикография, лексикалната семантика, езиковите онтологии и езиковите технологии.

Сесията, посветена на разпознаването на обекти в изображения, ще бъде открита с пленарен доклад от Хосе Мануел Гомез Перез, ръководител на Лабораторията за езикови технологии към водещата компания в областта на изкуствения интелект Expert.ai.

В рамките на конференцията ще бъдат изнесени 25 доклада от учени от Австрия, България, Германия, Исландия, Република Северна Македония, Румъния, Русия, Съединените щати, Сърбия, Украйна, Франция, Хърватия, Япония.

Конференцията е подкрепена от Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката, Европейската асоциация за езикови ресурси и българската технологична компания „Мозайка“.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top